Föräldraansvaret saknas i skoldebatten

Det talas ofta om skolans problem som om allt vore nattsvart. Det är olyckligt! Trots att skolresultaten sjunker är inte allt i den svenska skolan dåligt. Ett perspektiv som jag saknar i skoldebatten är föräldraansvaret.

Det är viktigt att föräldrar är involverade i barnens skolgång. Föräldrarnas engagemang påverkar inte minst attityden till skolarbetet. PISA-resultaten visar på attitydutmaningar bland svenska elever, allt för många kommer för sent och skolkar vilket både påverkar skolresultaten och klassrumsmiljön. Skolarbetet behöver prioriteras av så väl föräldrar som elever.

Eleven har ansvar för att komma i tid, att ha med sig rätt bok och penna och att göra sina läxor. Alla elever ska såklart få ett bra stöd i skolan och vi vill att det erbjuds läxhjälp på skolan efter skoldagen. Men återigen har eleven ett ansvar att komma till läxhjälpen och försöka göra sin läxa med hjälp av läraren.

Det är inte alltid enkelt att prata om föräldrarnas ansvar i skoldebatten. Föräldrar har väldigt olika förutsättningar och självklart vill jag inte peka finger åt någon som redan har känslan av att inte räcka till. Men jag vill ändå betona föräldrarnas ansvar för elevernas skolgång, alla föräldrar kan förmedla att skolan är en förmån och möjlighet.

Sverige ska ha en skola i toppklass där alla eleverna får stöd att utveckla sin fulla potential. Jag vill fortsätta att stötta familjen och stärka den svenska skolan. Trygga familjer och hög kvalitet i skolan skapar goda förutsättningar för ett fungerande samhälle.