Bris: Elever som inte mår bra kan inte prestera

Idag skriver Kattis Ahlström, Bris, om kopplingen mellan elevers mående och förmågan att ta in kunskap. Självklart är det svårt för elever att fokusera på läxor och skolarbete när ens värld är i gungning. Jag vill göra mer för elever som behöver en vuxen att prata med. Skolans elevhälsoteam ska vara en naturlig första kontakt med vuxna som lyssnar och kan stötta. Vi måste ta ungas psykiska ohälsa på allvar.

Den nya skollagen ställer krav på en samlad elevhälsa med tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Vi vill skärpa kraven ytterligare och införa en elevhälsogaranti som ger en elev rätt att inom ett dygn få kontakt med elevhälsovården.

De allra flesta barn vill lyckas och prestera väl i skolan, men för att de ska kunna göra det så behöver de trivas i skolan och ha god psykisk hälsa. Elever i behov av att träffa en kurator eller skolsköterska ska kunna få kontakt inom ett dygn. Elevhälsogarantin behövs.

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/skola/article19503326.ab