Inget om höjda lärarlöner i regeringsförklaringen

 

Löfven talar i regeringsförklaringen om att höja läraryrkets attraktivitet, men inte en rad om att han vill höja lärarlönerna. Förvann Fridolins vallöfte om 2 miljarder i löneökning till den svenska lärarkåren?

Dessutom står Löfven fast vid förslaget om obligatoriskt gymnasium. Hur har han tänkt genomföra detta? Löfven säger att alla ungdomar under 18 år ska genomgå en gymnasieutbildning. Detta innebär två år av obligatorium. Vad händer sedan? Fri att hoppa av? Nej, skoltrötta elever som kanske har haft svårigheter att klara grundskolan motiveras inte av mer tvång utan skall istället erbjudas rätt stöd och individuellt anpassad undervisning som leds av kompetenta lärare.

Enligt Löfven ligger överenskommelsen i friskolekommittén fast, men kommunerna ska ges ett avgörande inflytande över skoletableringar. Det senare är helt emot den uppgörelse vi har mellan sex partier i riksdagen.

Jag vänder mig starkt emot att Löfven lite slarvigt säger att fler skall anställas i skolan utan att problematisera bilden. Det är viktigare att satsa på lärares kompetens och att rätt människor väljer att bli lärare än att det finns fler personer som arbetar i skolan. Sverige har redan en hög lärartäthet om man jämför med andra länder.

Regeringsförklaringen är överhuvudtaget mycket tunn och fluffig när det kommer till skolpolitikens område. Det är små korrigeringar snarare än nya idéer och reformer.