Malalas kamp för utbildning

Det är fantastiskt att Fredspriset 2014 tilldelas den 17-åriga Malala Yousufzai!

Fortfarande går inte flickor och pojkar i skolan i världens alla länder.Jag beundrar Malalas enastående mod och kamp för alla barns rätt till utbildning. Till och med efter att hon blivit skjuten i huvudet på grund av att hon tagit ställning för flickors rätt att gå i skolan, fortsätter hon att kämpa för barn och ungas rätt till skolgång i Pakistan.

Vi tar ofta den svenska skolan för givet och tycker att den i allt för många områden brister. Men vi behöver inte kämpa för rätten att gå i skolan, att bekosta skolan och bli undervisade av lärare som också är viktiga förebilder för barn och unga.

Skola och utbildning är en rättighet värd att kämpa för. Malala är en värdig vinnare av Fredspriset!