Många besked saknas i dagens skolutspel från den rödgröna regeringen

Idag har regeringen presenterat sina skolförslag. Mycket av innehållet återfinns också i Kristdemokraternas och alliansregeringens skolpolitik såsom mindre barngrupper i förskolan, satsning på elevhälsan, minskad administration för lärare, fler speciallärare och statliga medel till utsatta skolor. Det som helt saknas är information om hur satsningarna ska genomföras och hur de ska finansieras. Dessutom undviker Fridolin och Löfven att svara på viktiga frågor om det fria skolvalet och friskolornas framtid. Många av de elever som går på friskolor och de som driver friskolor undrar säkert idag om de vågar välja eller starta en friskola. Fridolin och Löfven berättar heller inte hur de tänker kring ett obligatoriskt gymnasium. Tillsammans med obligatorisk förskoleklass kommer vi att införa en trettonårig skolplikt varav det sista året på gymnasiet ändå kommer gå att hoppa av eftersom att eleven då är myndig. Jag hade gärna sett att den röd-gröna regeringen hade förklarat hur de tänker kring detta.

Regeringen vill också minska den administrativa bördan för lärarna, vilket är bra, men de berättar inte hur det ska gå till. Alliansregeringen har redan tagit bort individuella utvecklingsplaner i de årskurser där eleverna får betyg och åtgärdsprogrammen ska endast skrivas om eleven behöver stora insatser. Vart tog förslaget om extern rättning av de nationella proven vägen som har varit en av Kristdemokraternas avgörande krav för att minska den administrativa bördan?

Men den största frågan som måste lösas oavsett regering saknar helt svar på dagens presskonferens; hur vi ska få de mest motiverade och bäst lämpade personerna att välja läraryrket? Lärarnas skicklighet är det som är helt avgörande för om att höja elevernas resultat. Det räcker inte endast med att få fler lärare i skolan – vi måste få de personer som passar för läraryrket. Vi kristdemokrater vill införa lämplighetstester, höja betygskraven till lärarutbildningen och skapa snabbare vägar in i läraryrket för akademiker.

Fridolin har lovat att på hundra dagar vända den nedåtgående trenden när det kommer till elevers skolresultat. Idag är det åttioåtta dagar kvar…