Skol-KD i media

Stäng dåliga skolor direkt – Annika Eclund

Komplettera skolpengen med ett system där skolor får ersättning utifrån hur bra de lyckas förbättra elevernas resultat och gör det enklare att jämföra olika skolor. Dessutom bör dåliga skolor stängas.

SvD, Brännpunkt, 18 augusti 2012.

Så kan vi höja lärarstatusen – hela skolgruppen

För att få läraryrket på rätt köl krävs bättre löner, karriärmöjligheter och skärpta antagningskrav till lärarhögskolorna. Dessutom behövs en ettårig pedagogisk påbyggnadsutbildning för den med tillräckliga ämneskunskaper eller yrkeserfarenhet.

Göteborgsposten, debatt, 23 oktober 2012