Föräldraansvaret behöver stärkas

Ett viktigt område som vi i skolgruppen berör i vårt arbete är ansvarsfördelningen mellan politik, skola och hem. Det är som bekant flera aktörer som är involverade i barns lärande i skolan och för att undervisningen ska fungera effektivt gäller det att var och en tar sitt ansvar samt att ansvaret läggs på rätt nivå.

I ett replikskifte på debattsajten Newsmill har jag den senaste tiden diskuterat just detta med Sten Svensson, som är före detta chefredaktör för Lärarnas tidning (Lärarförbundet). I mitt första inlägg argumenterade jag för att föräldraansvaret behöver stärkas och för att det inte är skolans uppgift att uppfostra barn. Sten Svensson replikerade sedan på den artikeln.

Häromdagen skrev jag så en kontrareplik där jag ytterligare betonade vikten av ett stärkt föräldraansvar och hänvisade till en del aktuell forskning. Det är helt enkelt svårt för lärarna att ägna sig åt sitt jobb – att undervisa – om eleverna inte kommer till lektionerna i tid, inte är utsövda, inte har ätit frukost och inte har med sig böcker, papper och penna.

Det stärkta föräldraansvar som jag efterlyser i min artikel är egentligen en strävan efter att skapa möjligheter för föräldrar att spendera mer tid med sina barn. Frånvarande föräldrar är ett problem som får konsekvenser för situationen i klassrummet.

Det är självklart så att ett stärkt föräldraansvar behöver gå hand i hand med reformer som stärker familjen och möjliggör för föräldrar att spendera mer tid med sina barn. Familje- och skolpolitiska reformer behöver därför gå hand i hand.

Aron Modig