Sökes: Lärare som älskar sitt jobb

Partierna tävlar nu om att lägga flest förslag för att komma till rätta med de sjunkande skolresultaten. De senaste dagarnas förslag från Socialdemokraterna som går ut på att förlänga antal skolår med totalt 8 år (obligatoriskt treårigt gymansium och förskola från 2 års ålder) tror jag är helt fel väg att gå. Vad man lär sig i skolan borde vara viktigare än hur många år man tillbringar i skolan. Vi kristdemokrater fokuserar därför istället på kvalitetssatsningar. Det är oroväckande att vi lägger fler och fler uppgifter på skolan och lärarna som gör att den lärarledda undevisningtiden minskar. När vi jämför oss med andra länder i OECD ser vi att antalet undervisningstimmar är betydligt lägre. Vi kristdemokrater har därför lagt ett förslag om att öka antalet lärarledda undervisningstimmar med fokus på läsning. Om man inte kan läsa eller har dålig läsförståelse är det svårt att inhämta de kunskaper som krävs i övriga ämnen. Viktigt är också att vi satsar på lärarna och lärares kompetens. Vi måste göra läraryrket attraktivt igen så att de goda lärarna, som kan vara helt avgörande för unga människors framtid, väljer att stanna kvar i yrket. Mustafa Can skriver i en krönika om hur en enda lärare vände den negativa utveckling i hans eget liv. Mustafa fick på högstadiet en lärare som uttryckte sig klart, som tog sig tid att förklara och berätta, som hade höga disciplinkrav kombinerat med ett gott humör. Läraren fick honom att tro att allt var möjligt trots att han kände sig underlägsen både socialt och kulturellt. Mustafa: ”- Ett bra kriterium på en bra lärare är inte hur många frågor han kan ställa sina elever och som de snabbt kan svara på, utan på hur många frågor han inspirerar dem till att fråga honom”. En sådan lärare är svårt att lagstifta fram men de finns där ute i verksamheten och måste lyftas som viktiga för en god samhällsutveckling och för att unga människor skall hitta en framtidstro.