Hälften av ettåringarna inskrivna i förskolan

Ungarna lämnar boet innan de är redo att flyga. Nära hälften av alla ettåringar är inskrivna i förskolan. Visst är förskolan bra och berikande för våra barn men det är ännu viktigare för en ettåring att få tid med sina föräldrar. Barn skiljs idag från sina föräldrar innan de skapat tillräcklig anknytning. Många föräldrar känner sig inte bekväma med att vara hemma med sina barn. De känner sig otrygga i sin roll som uppfostrare och att de inte har möjligheten att ge sina barn den stimulans som krävs. Pressen att lämna sina barn så tidigt som möjligt till förskolan kommer av att föräldrarna är oroliga att deras barn inte skall utvecklas i samma takt som sina jämnåriga. Denna känsla blev inte mindre av att förra förskoleministern Nyamko Sabuni talade om för föräldrarna att de aldrig kan jämföras med en utbildad pedagog. Hon har rätt fast tvärtom menar jag. Ingen är viktigare för barnen än föräldrarna och barn har rätt till tid med sina föräldrar. Barnpsykiatrikern Magnus Kihlbom har i sin forskning kommit fram till att stora barngrupper och långa dagar för de minsta barnen är rent skadligt. Slutsatsen bör därför vara att vi ska sluta stressa föräldrarna till att lämna sina barn så tidigt som möjligt till förskolan.

För att återvända till metaforen om fåglar och att ungarna måste kunna flyga vill jag, som den skaraborgare jag är, gärna jämföra tranornas och människornas sätt att ta hand om sin familj.
Tranorna är väldigt noga när de väljer sin partner innan den bygger bo. Hannen tar hand om sin ruvande ”fru” genom att skydda henne med rödaktig lera så att hon får vara i fred. När ungarna kläcks hjälps båda föräldrarna åt att sköta ungarna och skaffa föda. De stannar med ungarna i boet tills de vet att ungarna garanterat kan flyga. Vi människor har mycket att lära!!!

Mer av tvång löser inte skolans problem

Socialdemokraterna föreslår idag att förskoleklassen ska bli obligatorisk (DN 17/10). Men det är ingen lösning för att möta de stora utmaningarna inom skolan, det är bara en inskränkning i den lilla valfrihet som finns för föräldrar under tiden när barnen är små. Självklart ska alla barn ha rätt att gå i förskoleklass, men det behövs inte mer tvång. Snarare mer av flexibilitet.

Idag går 96 procent av alla sexåringar i förskoleklass. Några går förskoleklass redan som femåringar och ytterligare några när de är sju år. Det innebär att endast ett par procent av alla barn inte går i förskoleklass.

Varför då inte göra något obligatoriskt som nästan alla ändå deltar i? Vårt svar är enkelt – det finns inga skäl. Om det inte finns väldigt tungt vägande skäl för mer tvång, så bör det undvikas.

Om det vore så att mer förskola och obligatorisk förskoleklass var framgångsreceptet för skolan, hur kan det då komma sig att resultaten sjunker i den svenska skolan under samma period som andelen barn i förskola och förskoleklass ökar kraftigt?

Läsförståelsen sjunker. 18 procent av de svenska eleverna når inte upp till basnivån i läsförståelse. En ökning med 5 procentenheter sedan år 2000.

Även resultaten i matematik har försämrats. Idag presterar svenska 15-åringar på en genomsnittlig nivå, tidigare har svenska elever presterat över OECD-genomsnittet. I avancerad matematik presterade eleverna på en genomsnittlig nivå år 1995. Idag presterar eleverna långt under det internationella genomsnittet.

Alla barn ska ha rätt att gå i förskoleklass och verksamheten ska hålla högsta kvalitet, men vill föräldrarna ta hand om och lära barnen hemma så ska de få göra det. Är de exempelvis föräldralediga med småsyskon eller har en arbetssituation som medger att barnen kan vara hemma, så vill inte vi lägga krokben och strypa den möjligheten.

Satsa istället på skolans kvalitet. Vad skolan främst behöver är duktiga och motiverade lärare. Att höja läraryrkets status och skärpa betygskraven för de som antas på lärarutbildningen är därför viktiga åtgärder. Att öka möjligheterna för personer med annan akademisk utbildning att gå in i läraryrket är också en viktigt åtgärd för att få fler bra lärare.

Det finns forskning som visar att det är bättre med lite större klasser och riktigt bra lärare än små klasser och dåliga lärare. Därför är det av största vikt att locka de bästa studenterna till lärarutbildningen. Det är där vi behöver lägga fokus, inte på förslag om mer politiskt tvång som försvårar för den grupp familjer som vill välja på annat sätt.

Som vanligt kan vi konstatera att det bara är Kristdemokraterna som står upp för föräldrarnas rätt att välja i avgörande frågor som rör deras barn.