Skolgruppens förslag antagna av rikstinget

Fredagen den 27 sept 2013 är en viktig dag för partiet Kristdemokraterna. Den dagen antogs propositionen Barn och Unga i vilken skolpolitiken har en central del. Följande förslag från Kristdemokraternas skolgrupp antogs av rikstinget och är från och med nu partiets skolpolitik:

1. Fler lärarledda timmar med fokus på läsning
2. Klassikerlista
3. Mindre barngrupper
4. Forskning kring undervisningsmetoder
5. Speciallärarlyft
6. Mer fysisk aktivitet
7. Elevhälsogaranti
8. Satsning på utsatta områden
9. Lämplighetsprov till lärarutbildningen
10. Flera snabba vägar in i läraryrket för andra akademiker
11. God löneutveckling för lärare
12. Sommarskola

För fördjupad information se vår hemsida www.kristdemokraterna.se där både skolrapporten och propositionen Barn och Unga finns. Kontakt gärna också mig Annika Eclund som är skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna: annika.eclund@riksdagen.se