Duktiga lärare måste få högre löner

Igår presenterade Lärarnas Riksförbund rapporten ”Lönebotten – kommunerna som inte har satsat på lärarna” i vilken de presenterar listor på de 50 kommuner som har lägst medellöner för lärare i grundskolan respektive gymnasieskolan.

Nyligen presenterade vi i KD:s skolgrupp våra förslag för hur vi vill höja statusen på läraryrket. Då skrev arbetsgruppens företrädare bland annat så här på Göteborgs-Postens debattsida:

Om vi ska kunna bryta den negativa utveckling som läraryrket befinner sig i i Sverige, måste vi också åtgärda lönerna. Framför allt behövs en satsning på de skickligaste lärarna och en tydlig löneutveckling under yrkeskarriären. Under flera årtionden har lärarlönerna sjunkit relativt jämfört med andra yrkesgrupper i Sverige. Länge fortsatte lärarna ändå att undervisa på toppnivå och yrket drog till sig skickliga och motiverade utövare. Sedan mitten av 1990-talet har emellertid läraryrkets gradvis sjunkande löner, status och arbetsvillkor allt kraftigare slagit igenom i form av stora problem att attrahera nya kompetenta lärare.

Den allra största delen av Sveriges lärare är anställda av kommunerna. Vi i kristdemokraternas skolpolitiska arbetsgrupp, varav de flesta är kommunpolitiker, konstaterar nu att det behövs ett större ansvarstagande från kommunernas politiska ledning. Därför uppmanar vi våra kommunpolitiska kollegor runt om i landet att använda de lokala förhandlingarna till att höja lönerna för duktiga och utvecklingsinriktade lärare.

Av Lärarnas Riksförbunds listor framgår att kommuner som Malå, Lekeberg, Nordmaling, Kumla och Vansbro hör till de med allra lägst lärarlöner. Det är bara att hoppas att ledningarna i dessa kommuner nu fått sig ett ordentligt uppvaknande vad gäller vilka prioriteringar de gör i sin verksamhet. Lärarna är en oerhört central grupp i samhället, som har en nyckelroll när det gäller att förbättra barns och ungas uppväxtvillkor. Det är därför viktigt att de får mer uppskattning också i lönekuvertet.

LR:s ordförande sammanfattar också rapporten på DN:s debattsida här.

Aron Modig