Elever mår bättre med klassmorfar i skolan

I torsdags träffade jag föreningen Klassmorfar. Vi är överens om att fler vuxna behövs i klassrummen runt om i Sverige, en klassmorfar är stöd till både elever och lärare.

Föreningen Klassmorfar utbildar och certifierar vuxna för att finnas som stöd i skolans verksamhet, i klassrum, korridor och skolgård. Idag finns föreningen Klassmorfar på 128 skolor i 30 kommuner. Verksamheten får positiv respons både från lärare och skolledning som intygar att barnen mår bättre.

Lektionerna blir lugnare, incidenter av mobbning och vandalism minskar. Jag menar att trygga, förstående och ansvarsfulla äldre i skolan även kan vara goda förebilder för eleverna.

Kristdemokraterna vill att lärarna ska få tid att vara lärare och att mer tid ägnas åt undervisning. Därför vill vi underlätta för fler klassfäder i skolorna som kan bidra till en bättre arbetsmiljö för elever och lärare.