Riksinternatet Lundsberg tvingas stänga

Mobbning i skolan är ett samhällsproblem. Riksinternatet Lundsberg skola i Storfors är försatt med tillfälligt verksamhetsförbud på grund av att upprepade kränkningar mot elever som går på skolan och bosatta på internatet. Det är bra att Skolinspektionen reagerar kraftfullt på dessa ständigt upprepade kränkningar. Förläggandet gäller omedelbart och som längst i sex månader.

Ingenstans, under några omständigheter kan samhället acceptera pennalism och mobbning. Samhället måste alltid reagera och agera när missförhållanden upptäcks, och särskilt allvarligt är det naturligtvis när barn är inblandade. Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler meddelar på inspektionens hemsida: ” Med hänsyn till elevernas hälsa och säkerhet samt den omständigheten att majoriteten av eleverna tillbringar hela dygnet på skolan och dess elevhem är det nödvändigt att tills vidare förbjuda Stiftelsen Lundsbergs skola att bedriva verksamheten vid Lundsbergs skola. Utsatta elever på en internatskola är i en extra svår situation, eftersom de inte kan gå hem och den direkta kontakten med föräldrar och andra utanför skolan är begränsad.”

Ann-Marie Begler menar att missförhållandena är ett uttryck för en miljö och en värdegrund som finns på Lundsberg. Mobbning är en yttre konsekvens av ett större symtom, för att komma tillrätta med detta samhällsproblem måste vi gå till botten med orsakerna till mobbning. Tillsammans måste hem, skola och omgivande samhälle ge barnen en moralisk kompass.

Inte bara Lundsbergsskolan behöver jobba med värdegrundsarbetet, alla skolor behöver ständigt och åter hela tiden aktivt jobba med värdegrundsfrågorna inom sina verksamheter. Åtgärderna riktade mot Lundsberg bör ses som en markering till hela samhället. Mobbning och pennalism är oacceptabelt. Nolltolerans råder.