A small step for mankind but a giant (s)tep for Löfven!

S och MP har nu gjort slag i saken. De har kommit överens i skolfrågan. Eller snarare friskolefrågan. Det är stort. Mycket stort om man får tro socialdemokratins spjutspets i skolfrågorna – Baylan.

– MP och S har inte alltid dragit jämnt i de här frågorna, oftast har det varit tvärtom. Nu har vi tagit ett stort steg. Vi har ansträngt oss, säger Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson Ibrahim Baylan. TT.

Vad har de kommit överens om?

SVD sammanfattar det så här. ”S-MP-förslaget innebär att friskoleföretagen i bolagsordningen ska skriva in att utbildning ska vara huvudsyftet, ändrade ägandeförhållanden ska anmälas till Skolinspektionen för ny tillståndsprövning och offentlighetsprincipen ska även gälla för friskolor. De två partierna vill också få till en ökad samverkan mellan friskoleföretag och kommuner vid nyetablering av en friskola.”

Jag repeterar: ”ska skriva in att utbildning ska vara huvudsyftet”. De vill inte förbjuda vinst. De vill inte att kommunerna ska ha veto mot nya friskoleetableringar.

Löfven rör på sig. Överhuvudtaget. I någon politisk fråga. Därmed får detta utspel bedömas som ett (s)tort steg för Löfven.

1969 landade Armstrong på månen. 1992 startades Sveriges första friskola. 2012 bestämmer sig S och MP att de inte är ett hot men att det ska vara specificerat att ”utbildning ska vara huvudsyftet”.

Bra att det rör på sig. En del konstruktivt i utspelet absolut men jag tror ni förstår min poäng.