Mustafa Can och utökad undervisningstid i svenska

För två veckor sedan tillbringade jag en hel dag på en skola med många nyanlända elever. En rik mångfald skapas nu i våra skolor genom att vi får samsas i samma klassrum med människor från världens alla hörn. Detta är barn som inte sällan har traumatiska upplevelser med sig. Situationen ställer oerhörda krav på personalen som verkligen gör ett fantastiskt jobb i en nästan omöjlig situation. Några elever är analfabeter och kommer från Somalia, några talar flytande engelska, några är ensamkommande från Afghanistan och talar dari. Vad som är gemensamt för dessa barn, förutom att de berikar vårt samhälle, är att de inte har en chans i skolan eller i samhället för övrigt om de inte erövrar språket. Ju tidigare de börjar och ju mer tid de får med svenskundervisning ju fortare kan de gå vidare genom skolsystemet. Motivationsproblem brukar sällan vara problemet i dessa fall.

Jag skulle vilja ge en kort berättelse om författare Mustafa Can. Han kom som ung grabb till Skövde från Turkiet. Han beskriver i boken ”Tätt intill dagarna” den kulturkrock han upplevde när han sattes i svensk skola och skulle smälta in i den svenska jargongen bland sina svenska jämnåriga kompisar. Han säger citat: ”eftersom jag inte kunde hävda mig i något skolämne och dessutom skämdes för att vi levde annorlunda i min familj bestämde jag mig för att bli besvärlig, bli bäst på att vara sämst, en slag värsting om ni så vill. Det är en enda sak som räddade mig och som gör att jag är den jag är idag. Det var skolans bibliotek, min lärare och den bibliotikarie som öppnade litteraturens värld för mig.” slut citat. Genom att erövra det svenska språket och genom att bli guidad in i böckernas förtrollande värld räddades en ung invandrargrabb från att välja fel bana i livet och Sverige berikades med en fantastisk författare och filosof.
För ett barn som växer upp i ett hem utan böcker och utan en lästradition är det särskilt viktigt att skolan stimulerar och uppmuntrar läsning, inte minst om man i hemmet inte talar svenska. Exemplet Mustaf Can bekräftar att goda kompetenta lärare, tillgång till böcker och en god läsförmåga kan öppna helt nya världar för en människa, ja man skulle kunna påstå att det räddar liv.

Nu avsätts ytterligare resurser för utökad undervisningstid i ämnet svenska för nyanlända till att även omfatta åk 1-5. Tidigare var det bara åk 6-9. En mycket viktig och välkommen satsning.