Gömda barn har rätt till skolgång

Kristdemokraterna har länge jobbat för det som nu blir verklighet nämligen skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd. De gömda barnen skall ha rätt till utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.Det är viktigt att påpeka att det inte införs någon skolplikt för dessa barn utan skolgång skall ses som en rättighet. Det är utmärkt att det nu blir tydligt att rektorers och skolors uppgift är att arbeta för barn och elevers utveckling och lärande istället för att agera polis i utlänningsärenden. Nu har regeringen, där Kristdemokraterna varit drivande, och Miljöpartiet enats om att införa skolgång för alla barn som vistas i landet vilket är naturligt utifrån respekten för mänskliga rättigheter.