Inför fler lärarledda undervisningstimmar i svenska

annika_eclund-80401

Det är alarmerande att elevers resultat i läsning och läsförståelse fortsätter att sjunka. Detta visar flera internationella studier och häromdagen skrev flera historielärare på Uppsala Nya Tidnings debattsida om att studenterna har problem med det svenska språket.

Det kan bero på många saker men framför allt beror det på att lärare ägnar mindre och mindre tid till undervisning och mer tid till administration. Dessutom läggs fler och fler uppdrag på skolan utan att det varken skickas med tid eller pengar. Detta leder till att den tid som skall gå till undervisning ägnas åt annat. Dessutom tror vi att det arbetssätt som varit rådande under längre tid med självstudier istället för lärarledda lektioner leder till att många inte lär sig grunderna i skolan.

Vi kristdemokarter vill därför öka antalet lärarledda undervisningstimmar i svenska med fokus på läsning. Vi ökar tiden med en vecka per läsår vilket skulle kunna innebära att man till exempel kortar sommarlovet en vecka. Vi vill också att lärare skall ha möjlighet att fokusera på undervisning. Nu finns det redan en utredning tillsatt som skall tiitta på om det går att rensa i den administrativa bördan men vi vill också att man tittar på alla de uppdrag vi på senare tid gett skolan. Vi menar att vi kan inte ge skolan ett enda ytterligare uppdrag utan att först rensa och sedan skicka med tid och pengar för alla nya uppdrag.

Läs intervjun med mig om detta i Ekot: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5399261