KD står upp för det fria skolvalet!

Kristdemokraterna är definitivt det parti som tydligast står upp för elevers och föräldrars rätt att själva välja skola. Visst finns det fortfarande problem förknippade med det fria skolvalet, men de utgör inte på långa vägar skäl för att inskränka det. Istället behöver vi ytterligare stärka möjligheterna att välja och uppmuntra fler att göra aktiva och medvetna val.

Om just detta skriver jag i det senaste numret av Vi i Sollentuna tillsammans med Magnus Ramstrand, som är KD:s kommunalråd i Sollentuna.

Vi kristdemokrater menar att en av skolans allra viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för barn och unga att skaffa sig det liv som de själva vill leva. Därför ska skolan vara kompensatorisk och ge alla goda förutsättningar i livet. Valfriheten är ett sätt att garantera detta; makten att välja en skola som fungerar och att välja bort dem som inte fungerar ska därför ytterst ligga hos eleverna själva och deras föräldrar.

Jag har även tidigare skrivit på detta tema, exempelvis här. KD-skolgruppens ordförande Annika Eclund har också skrivit tidigare om att vi måste skapa ”bättre förutsättningar att göra informerade val”.

Så vill ni behålla och utveckla rätten och möjligheten att välja skola? Rösta på KD!

Aron Modig