Elever med de största behoven har rätt till lärare med speciallärarkompetens

Under fyra år var jag som lärare mentor till Oskar (som eg heter ngt annat). Oskar hade grav dyslexi. Bokstäver och sammanhang hoppade runt i en enda röra. Oskar behövde många hjälpmedel men framför allt behövde han undervisning av specialpedagog med rätt kompetens. Oskar hade tur, han fick rätt hjälp behöll sin självkänsla genom hela sin skolgång och han behöll lusten att lära. Idag är Oskar egen företagare i anläggningsbranschen och han vinkar fortfarande glatt åt sina gamla lärare trots att han idag är 24 år. Tyvärr finns det dock många berättelser som inte är lika ljusa som den om Oskar. Även det har jag som lärare sett på nära håll.

Att behandla alla lika är inte rättvisa. Alla är olika och unika och behöver olika lösningar för att utvecklas maximalt. En skolform passar inte alla. En pedagogisk metod är inte lösningen för alla problem. Vi måste erbjuda en palett av skolformer och erbjuda individuella lösningar för våra elever. Det är därför oerhört frustrerande att de elever med de allra största behoven många gånger undervisas av personal med den lägsta utbildningen och kompetensen. Detta samtidigt som platserna i speciallärarutbildningen gapar tomma. Jag talar om de barn med särskilda behov och barn med diagnoser av olika slag som tillbringar hela sin dag med elevassistenter som i de flesta fall helt saknar pedagogisk utbildning. Dessa barn har rätt att kräva de mest professionella pedagogerna. Under lång tid har det varit brist på specialpedagoger och speciallärare. Alliansregeringen har därför öppnat upp speciallärarutbildningen igen men många platser gapar tomma. Det krävs därför en nationell satsning inom det specialpedagogiska området för att kunna täcka framtida behov. Vi kristdemokrater föreslår ett speciallärarlyft som vi också beräknat kostnaden för.