KD får gehör för skolpolitik i VÅPEN

Förra veckan presenterade jag och mina allianskolleger i Skaraborg regerings vårbudget. Jag är glad att vi inför ett lågstadielyft som innebär mindre undervisningsgrupper och fler speciallärare. Nu kan fler elever som behöver stöd få det av speciallärare och varje lärare får mer tid för eleverna.

Kristdemokrater vill satsa på läsningen i skolan eftersom att kunna läsa är grundläggande för hela den fortsatta skolgången. Nu inför vi ett viktigt kunskapsmål om att alla elever i årskurs ett ska kunna läsa och förstå enklare texter, på så vis kan elever som inte når målet fångas upp tidigt under skolgången och få hjälp att lära sig läsa.

Vårpropositionen innehåller även resurser till sommarskola och läxhjälp. För lärarnas del finns förslag om att åtgärder för att minska lärarnas administrationsbörda. Det är några av de viktiga satsningarna som vi gör på skolan för att alla elever ska få med sig kunskaper och rustas för livet.