• Följ oss på Facebook

  Många följer oss på Facebook. Vi strävar efter att regelbundet uppdatera vår information. Ofta är Facebook det snabbaste sättet att ta del av vad som sker i avdelningen.

  Vår sida heter ”Kristdemokrater i Skövde”.

  www.Facebook.com/kdskovde

 • Se och lyssna på KD i lokala kanaler

  Öppna Kanalen och Radio Skövde har mött de politiska partierna och nu kan du se och lyssna till de olika partierna i Skövde. Det har vokså varit en debatt där Marianne Gustafsson representerade KD. På Öppna Kanalens play-kanal kan du ta del av inspelningarna

 • Vad blir heta frågor i valet?

  I samband med regeringens vårbudget presenterar också oppositionen sina skuggbudgetar. För Kristdemokraternas del så står det klart att sjukvården blir huvudfråga i valet men också trygghetsfrågor. Svenskarna blir allt äldre och belastningen på sjukvården ökar. Därför är det nödvändigt med mer satsningar på en väl fungerande sjukvård.

  Samtidigt som partierna ”lurpassar” på varandra inför vad de ska stå för inför valet produceras massor med material som beskriver partierna.<...

 • Vi driver frågor

  Vi är rätt flitiga med att skriva debattartiklar, synas i sociala medier men framför allt gillar vi att möta våra väljare. En gång i månaden bjuder vi in till medlemsmöten. Mer om det under Mötesagenda.

 • Vi finns också på Facebook

  Vi försöker att använda många olika kanaler för att föra ut vår politik. Ibland möter du oss i debattinlägg i tidningen. Då beskriver vi ofta någon aktuell fråga och förklarar vår åsikt. Ibland finns vi på torget och för samtal. Regelbundet är vi i Stadshuset och ofta har vi dialogsamtal. På sociala medier kan du möta många kristdemokrater. Vi har personliga sidor men också en gemensam ”skövdesida”. Den finner du på www.Facebook.se/kdskovde.

  På Youtube har vi en egen kanal ...