• Vår partiavdelning

   

  Ordförande: Olle Persson
  Vice ordförande: Ove Wiström
  Sekreterare: Per Blomqvist
  Ledamöter: Anders Ramstrand, Jan Nilsson, Magnus Natander
  Ersättare: Elisabeth Winsjansen

  Kristdemokraternas grupp i Söderhamn:

  Anders Ramstrand: Gruppledare, Ledamot KF, KS samt ordförande i Omvårdnadsnämnden
  Jan Nilsson: Ledamot KF samt Arbetsmarknad och socialnämnden
  Olle Persson: Ersättare KS samt styrelseledamot Söderhamn Nära
  Elisabeth Winsjansen: Ersättare Barn och Utbildningsnämnden
  Bengt Hedman: Ersättare Kultur och samhällsservicenämnden
  Lennart Nore: Ersättare Överförmyndarnämnden
  Ove Wiström: Ledamot Gemensam nämnd med Regionen