• Vår partiavdelning

   

  Ordförande. Olle Persson
  Vice ordförande, Ove Wiström
  Sekreterare, Per Blomqvist
  Ledamöter, Anders Ramstrand, Jan Nilsson,
  Ersättare Magnus Natander

  Kristdemokraternas grupp i Söderhamn

  Anders Ramstrand, Gruppledare, Ledamot KF, KS samt ordförande i Omvårdnadsnämnden
  Jan Nilsson, Ledamot KF samt Arbetsmarknad och socialnämnden
  Olle Persson, Ersättare KS samt styrelseledamot Söderhamn Nära
  Elisabeth Winsjansen, ersättare Barn och Utbildningsnämnden
  Bengt Hedman, ersättare Kultur och samhällsservicenämnden
  Lennart Nore, Ersättare Överförmyndarnämnden
  Ove Wiström, ledamot Gemensam nämnd med Regionen