Årsmöte

Södermalmsavdelning höll igår måndag årsmöte.
Styrelsen har nu nedanståend sammansättning.


Sofia Modigh (ordförande)
Ryan Lundqvist-Jones (vice ordförande)
Torbjörn Andring
Anna Dahlström
Leif Kroon
Ingvar Hedlund
Johanna Patricius
Sofia Tahko

Ersättare
Manizeh Andring
Jonatan Hedin
Alexander Lindmark

Revisorer och revisorsersättare
Peter Odén
Stefan Svanström (ersättare)

Valberedning
Stefan Svanström (sammankallande)
Gunnar Zetterman

Åsrmöte

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte med Kristdemokraterna Södermalm den 23/2 kl.18.00. Vi har fått låna en lokal i Södermalmskyrkan som har adress Götgatan 87. Södermalmskyrkan är politiskt intressant eftersom de är en välfärdsaktör som både bedriver hemtjänst och grundskola utöver sin ungdoms- och församlingsverksamhet.

Årsmötet inleds med ett föredrag av Caroline Szyber, riksdagsledamot och ordförande i Civilutskottet. Caroline kommer att berätta om valutvärderingen som gjorts och svara på frågor om aktuell politik och läget i partiet.

Efter föredraget genomför vi årsmötet där vi går igenom året som varit och planerna framåt. Vi har varit duktiga på att både hitta på aktiviteter och delta i olika sammanhang. Kom gärna och bidra med dina idéer och synpunkter.

När det gäller motioner till distriktet och höstens riksting vill jag informera er om att distriktet behöver ha in dem redan nu och absolut senast på onsdag den 18/2. Har du alltså tänkt skriva en motion om partiets politik se till att skicka in den nu till caroline.szyber@kristdemokraterna.se. Gäller motionen bara Södermalm kan du skicka den till mig senast den 22/2.

Ni som är nya medlemmar är särskilt varmt välkomna! Vill ni engagera er och lära er med om partiarbetet är årsmötet ett bra tillfälle.

Anmäl gärna till mig via sofia.modigh@kristdemokraterna.se eller här om du tänkt komma så vi vet på ett ungefär hur många vi ska trycka upp handlingar till.

Hjärtligt välkomna!

Sofia Modigh, ordf
på uppdrag av styrelsen