Årsmöte

Södermalmsavdelning höll igår måndag årsmöte.
Styrelsen har nu nedanståend sammansättning.


Sofia Modigh (ordförande)
Ryan Lundqvist-Jones (vice ordförande)
Torbjörn Andring
Anna Dahlström
Leif Kroon
Ingvar Hedlund
Johanna Patricius
Sofia Tahko

Ersättare
Manizeh Andring
Jonatan Hedin
Alexander Lindmark

Revisorer och revisorsersättare
Peter Odén
Stefan Svanström (ersättare)

Valberedning
Stefan Svanström (sammankallande)
Gunnar Zetterman