Modighs kommentar till statsbudgeten

Är det alltså så att nuvarande regeringen vill ta bort skatteavdraget för gåvor till ideella organisationer och på så vis öka statens skatteintäkter? Vill hellre se motsatt utveckling. Större frihet för ideella org. och mindre politisk klåfingrighet i det ideella arbete. Hade varit fint om den ökade intäkten åtminstone betalats ut i annan form till den ideella sektorn, men något sådant resonemang har inte jag hittat. Finansieringen av den ideella sektorn behöver olika former. För vissa är det bra med statsbidrag, för andra är det bra med partnerskap, ytterligare andra vill delta i upphandlingar och ännu ytterligare andra passar gåvoavdraget. En enda stödform (bidrag) har en tendens att styra sektorn och likrikta både organisationsformer, arbetssätt och syften. Det är ett effektivt sätt att förstöra föreningsfriheten och den ideella frizonen som de flesta regeringar brukar hävda är en otroligt viktig kugge i samhället.