Styrelsen

Ordförande 

Jonatan Hedin

Telefon:

073-355 06 57 

Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Södermalm
  • Distriktsstämmoombud, Södermalm
  • Valberedning, distrikt, ledamot, Stockholms stad
  • Rikstingsombud, ersättare, Stockholms stad

1:e vice ordförande

 

Frida Bondesson

Uppdrag

  • Distriktsstämmoombud, Södermalm
  • Rikstingsombud, ersättare, Södermalm

Ledamöter

Valda till 2022

Torbjörn Andring
Micke Valier
Erika Eriksson
Jan-Eric Lundqvist (även kassör)

Valda till 2021

Tom Olefors
Christoffer Wickberg
David Fenerström
Helena Edlund

Ersättare

Johanna Hedin
Pontus Fors
Terelius Yngve
Marcus Sundstedt

Revisorer

Peter Odén (ordinarie)
Stefan Svanström (ersättare)

Ombud till partidistriktet

Jonatan Hedin
Frida Bondesson
Torbjörn Andring
Micke Valier
David Fenerström
Helena Edlund
Erika Eriksson

Jan-Eric Lundqvist
Christoffer Wickberg
Johanna Hedin
Pontus Fors
Terelius Yngve
Marcus Sundstedt

Ersättare till partidistriktet i inträdesordning

1. Lucas Svärd Almenäs
2. Stefan Tovesson
3. William Svedberg
4. Filip J. Brännström
5. Joakim Wallenklint
6. Magnus Sondal
7. Acyif Kassam
8. Maria Wilhelmson
9. Peter Odén
10. Tom Olefors
11. Bruno Nordmark
12. Kjell Vernet
13. Théa Samson

Valberedning till 2021

Peter Odén (sammankallande)
Stefan Svanström
Filip J. Brännström