Styrelsen

Ordförande 

Jonatan Hedin
Adress:
Åsögatan 107
11829 Stockholm
Telefon:

073-355 06 57
Uppdrag

 • Partiavdelningsordförande, Södermalm
 • Distriktsstämmoombud, Södermalm
 • Landstingsfullmäktige, ledamot, Stockholms stad
 • Regional/trafik/miljö, ersättare, Stockholms stad

1:e vice ordförande

Disa Viljehammar
Adress:
Kilian Zollsgatan 14
21756 Malmö
Telefon:
073-535 59 07

Uppdrag

 • 1:e vice partiavdelningsordförande, Södermalm
 • Distriktsstämmoombud, Södermalm

Sekreterare

Torbjörn Andring
Adress:
Sankt Paulsgatan 8
11846 Stockholm
E-post:
torbjorn.andring@kristdemokraterna.se
Telefon:
08-641 99 27
0709-96 24 68

Kassör

Daniel Borg
Adress:
Åsögatan 79
11829 Stockholm
E-post:
daniel.borg@kristdemokraterna.se
Telefon:
070-954 53 59

 • Distriktsstämmoombud, Södermalm

Ledamöter

Leif Kroon
Adress:
Lundagatan 36
11727 Stockholm
Telefon:
08-668 53 16
0708-62 22 63
David FenerströmDavid Fenerström
Adress:
Götgatan 87
116 62 Stockholm
E-post: david.fenerstrom@kristdemokraterna.se

Telefon:
073-539 40 17

 

 

 

Sabina JanssonSabina JanssonKontakta Sabina

Adress:
Kungsholms Strand 141
11248 Stockholm
E-post:
sabina.jansson@kristdemokraterna.se
Telefon:
070-764 53 52

 • Distriktsstämmoombud, Södermalm
 • Pressekreterare

 

Miakel ValierMikael Valier
Adress:
Blekingegatan 4
11856 Stockholm
E-post:
mikael.valier@kristdemokraterna.se
Telefon:
070-492 00 45

 • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Stockholms stad
 • Partiavdelningsstyrelseersättare, Södermalm
 • Revisor, partiavdelning, Kungsholmen
 • Rikstingsombud, Stockholms stad
 • Ersättare för distriktsstämmoombud, Södermalm
 • Partifullmäktigeombud, ersättare, Stockholms stad
 • Säkerhetsansvarig, PD, Stockholms stad
 • Kultur/fritid, ledamot, Södermalm
 • Miljö/bygg/teknik, ersättare, Södermalm

Beatrice Chantrice

Revisorer och revisorsersättare

Peter Odén
Stefan Svanström (ersättare)

Valberedning

Peter Odén (sammankallande)
Stefan Svanström

Lokala politker

Erk Slottner (Miljö/bygg/teknik)
E-post:
erik.slottner@kristdemokraterna.se
Telefon:
076-880 65 46

Uppdrag

 • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Stockholms stad
 • Partiavdelningsstyrelseledamot, Kungsholmen
 • Partistyrelsen, ersättare
 • Kommun-o landst.politiska rådet, ledamot
 • Rikstingsombud, Stockholms stad
 • Partifullmäktigeombud, Stockholms stad
 • Kommunstyrelse, ersättare, Södermalm
 • Miljö/bygg/teknik, ledamot, Södermalm
 • Bolagsstyrelse, kommun, vice ordf., Södermalm
 • Övriga kommunala uppdrag, ersättare, Södermalm

Christian Carlsson (Skola/utbildning/barnomsorg)
Adress:
Allévägen 14
16752 Bromma
E-post:
christian.carlsson@kdu.se
Telefon:
0768-93 71 55
Uppdrag

 • Distriktsstämmoombud, Bromma
 • Riksdagsledamot
 • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare, Södermalm