Vitsippspriset

Vitsippspriset
Vitsippspriset är ett årligt återkommande pris som delas ut till personer, företag eller
föreningar som uträttat något positivt för familjen, samhället eller kommunen.
Södermalms pris brukar delas ut på Söderandans dag.
2013
Vitsippspriset 2013
Sofia Modigh tillsammans med Gunilla Byström.
Ur loakltidningen
 
Bakgrund

Fountain House grundades i New York år 1948 av patienter från det stora mentalsjukhuset Rockland State Hospital.

Man fann det svårt att klara sig på egen hand efter utskrivning och kände ett behov av att tillsammans hjälpa och stödja varandra. Detta för att bryta isolering och passivisering.

Lokalavdelningen på Södermalm beslöt att 2013-års vitsippspris skulle tillfalla Fountain House Stockholm.
Läs mer om Fountain House på deras hemsida.

2012

Vitsippspris 2012 bild 1

Måndagen den 1:a oktober, delade lokalavdelningens styrelse ut årets Vitsippspris till Jochum och Ulla Ressel som driver familjeföretaget Ressel Rederi AB vars båtar bl a trafikerar Hammarbykanalen. Utdelningen av priset skedde i samband med ett rundabordssamtal med Michael Stjernström, gruppledare i Trafiknämnden i Stockholms läns landsting, på Fryshuset i Hammarby Sjöstad.Motivering:
Familjeföretaget Ressel Rederi AB har gått i bräschen för kollektivtrafik på vatten. På ett innovativt sätt har de hittat transportlösningar som förbinder stadens olika bostads- och arbetsområden – vilket underlättat många Stockholmares vardag.

2011

Caroline Szyber

2011 års pris tilldelades Situation Stockholm. Prisutdelare var Sofia Modigh.