• Ordföranden har ordet

     

    Kristdemokraterna behövs i Sollefteåpolitiken. Vi kämpar för att Kristdemokraterna skall få minst ett mandat i  kommunfullmäktige. Idag när många beslut sker i enighet så är det oerhört viktigt att främja det ideologiska samtalet inom politiken. Vi som kristdemokrater måste lyfta fram att vi i första hand är ett kristdemokratiskt parti som utgår från den enskilda människans vardag och behov.

    Vår målsättning är att kristdemokraterna i Sollefteå kommun åter skall ha minst ett mandat i Sollefteå kommun. Därför behöver vi din röst!