• Det ska löna sig att arbeta !

    Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar ...

  • Vi står fast vid tre sjukhus

    I dagarna har förmedlats genom media en lista med förslag till åtgärdsförslag som ska ge ekonomiska besparingar på 160 miljoner kronor på sjukvården. Oppositionen har inte fått någon fördjupad information om listan från landstingets sida. Vi kristdemokrater kan därför inte ta ställning till den.

    Viktigast är att alla invånare i länet har tillgång till god vård med hög kvalitet och patientsäkerhet. Vi väljer att ha ett fokus på barn och ungdomar när vi i de fortsatta diskussionerna komm...