• Styrelsen

    Ordförande: Ronnie Larsson

    Vice ordförande: vakant

    Sekreterare: Gunlög Jacobsson

    Kassör: Henrik Sendelbach

    Ledamöter: Thord Carlsson och Patrik Eckeskog