• Vi står fast vid tre sjukhus

  I dagarna har förmedlats genom media en lista med förslag till åtgärdsförslag som ska ge ekonomiska besparingar på 160 miljoner kronor på sjukvården. Oppositionen har inte fått någon fördjupad information om listan från landstingets sida. Vi kristdemokrater kan därför inte ta ställning till den.

  Viktigast är att alla invånare i länet har tillgång till god vård med hög kvalitet och patientsäkerhet. Vi väljer att ha ett fokus på barn och ungdomar när vi i de fortsatta diskussionerna kommer att agera i nämnderna.

  Tre sjukhus har partiets landstingsgrupp sagt att det ska finnas i länet och det står vi fast vid.

  En omfördelning av olika verksamheter mellan sjukhusen i syfte att öka effektiviteten och få ned kostnaden måste prövas. Ändringarna får dock inte innebära att man mister personal som man tvingas ersätta med stafetter på nästa ställe. Det är ingen sund politik.

  Förslagen om nedskärningar på folkhögskolorna oroar. Länets folkhögskolor betyder mycket för unga vuxna och skapar arbetstillfällen på orterna där de finns. De sker i samverkan med kommunerna och får årligen 40 miljoner i statliga anslag.

  Vi är beredda att höja skatten och öppna för en dialog om en justering av patientavgifterna, men behöver också se över kostnadsbilden på olika områden. Personalpolitiken måste bli bättre och det administrativa arbetet i landstinget kan effektiviseras.

  Mona Hammarstedt

  Kristdemokraternas landstingsgrupp

  Britt-Mari Brynielsson

  Distriktsordförande Kristdemokraterna Västernorrland

  Göran Solsjö

  Ordförande Kristdemokraterna Sollefteå