Biblioteket ska göra integration för flyktingar bättre

 

Sollentuna Bibliotek.

På Kristdemokraternas initiativ vill majoriteten i Sollentuna kommun ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att introducera ”Låna en Sollentunabo” på kommunens bibliotek och återkomma till nämnden med ett förslag till beslut under våren 2016.

Magnus Ramstrand (KD)– Det är viktigt att människor som fått asyl och bestämt sig för att stanna börjar skapa kontakter. Det är så man får jobb och bostad i dag, säger Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd och orförande för kultur- och fritidsnämnden, till Vi i Sollentuna.

Idén är att med biblioteken som nav hjälpa till att matcha gamla svenskar med de nya och på detta sätt lotsa in i samhället. Exempel på kommuner där man har provat detta är Falun, Hultsfred och Varberg.

 

Läs mer:
Vi i Sollentuna: Nyanlända ska kunna låna en Sollentunabo på biblioteket >>

 

 


Kristdemokraterna ska styra Sollentuna de kommande åren

Kommunledningen undertecknar överenskommelse om politiskt styre av Sollentuna för 2014-2018.

Pressmeddelande
7 oktober 2014

I dag har gruppledarna för Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna undertecknat en överenskommelse om samverkan under den kommande mandatperioden. Partierna är överens om ny politisk plattform, samverkansformer och vilka uppdrag som ska fördelas mellan partierna.

– Vi har ett bra samarbete mellan våra partier och ser fram emot att arbeta tillsammans den kommande mandatperioden för att göra en bra kommun ännu bättre. Vi står inför många utmaningar i vår växande kommun som vi ser fram emot att ta oss an, säger gruppledarna Douglas Lithborn (M), Anna-Lena Johansson, (FP) och Magnus Ramstrand (KD).

De tre majoritetspartierna kommer att ha var sitt kommunalråd. Uppdragen har fördelats enligt följande:

Moderaterna får ordförandeposterna i kommunstyrelsen, i den nya stadsbyggnadsnämnden (tidigare plan- och exploateringsutskottet), barn- och ungdomsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB.

Folkpartiet får ordförandeposterna i kommunstyrelsens miljöutskott, trafik- och fastighetsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Kristdemokraterna får ordförandeposterna i kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och i det lokala brottsförebyggande rådet.

Den 15 oktober väljs ny kommunstyrelse och den 10 december fattar kommunfullmäktige beslut om förtroendevaldas poster i nämnder och bolag för nästkommande år. Fram till dess pågår interna nomineringsprocesser i respektive parti.

Bilden. Foto: Sollentuna kommun.
Övre raden från vänster:
Lennart Gabrielsson, FP, Thomas Ardenfors, M, Carlos Romero, KD
Nedre raden från vänster:
Anna-Lena Johansson, FP, Douglas Lithborn, M, Magnus Ramstrand, KD

Här kan du ladda ner hela den politiska överenskommelsen (PDF, öppnas i nytt fönster) >>

 

För ytterligare information:
Magnus Ramstrand (KD)
Gruppledare
magnus.ramstrand@sollentuna.se
0739-152 141


Rörelse på recept för Sollentunas skolbarn

Carlos Romero (KD)– Beslutet att skriva ut rörelse på recept ligger väl i linje med den politik Kristdemokraterna driver. Vi har i vårt valmanifest sagt att vi vill ha 100 mer timmar idrott och hälsa i grundskolan. Om man mår bra så presterar man också bättre.

Det säger Carlos Romero (KD), ledamot i Barn- och ungdomsnämnden. Skolsköterskorna i Sollentuna har sedan januari 2013 kunnat skriva ut rörelse och motion på recept till elever i skolan. Tack vare Sollentunas erfarenheter och goda förutsättningar bjuder Stockholms läns landsting nu in till ett samarbete för att utveckla elevhälsoarbetet ytterligare.

Företeelsen heter Fysisk aktivitet på recept – FaR – och erbjuds elever som behöver motiveras och uppmuntras till en ökad fysisk aktivitet. Det är skolsköterskan på skolan som kan skriva ut ”receptet”, vilket kan bestå av promenad 30 minuter tre gånger i veckan, att cykla till skolan eller att delta i gruppträning.

Tack vare Sollentunas erfarenheter och goda förutsättningar bjuder nu Stockholms läns landsting in kommunen till ett samarbete med Stockholms Idrottsförbund och Gymnastik- och Idrottshögskolan, för att utveckla elevhälsoarbetet genom FaR. Erbjudandet består av ekonomiska medel, men även utbildningar av till exempel skolsköterskor och metodutveckling.

– Kopplingen mellan elevernas hälsa och deras studieresultat är mycket tydlig. Forskning visar att elever som mår bra fysiskt och psykiskt klarar skolan bättre. FaR är ytterligare ett sätt för oss att öka möjligheterna för våra elever, Daniel Broman, förvaltningschef på barn- och utbildningskontoret.

Dans och boxning på schemat

I FaR är själva motionsaktiviteten en del av ett sammanhang som inkluderar samtal för både elev och föräldrar med skolsköterska, skolläkare och dietist. Reaktionerna på FaR är mycket positiva, från såväl elever som föräldrar.

För gruppträning för elever mellan 8 och 13 år samarbetar Sollentuna kommun med Friskis & Svettis i Sollentuna. Träningen är upplagd som en kurs med åtta kurstillfällen där varje tillfälle erbjuder olika typer av träning, så som dans, boxning, konditionsträning, men även samtal om kost och livsstil.

Samarbetsprojektet med Stockholms läns landsting ger nu Sollentuna möjligheter att även utöka samarbetet med fler lokala föreningar som kan innebära fler motionsalternativ, exempelvis simning.


Nu kan pensionärer ta bussen till Järvafältet

Bögs gård på Järvafältet. Foto: Udo Schröter/Wikimedia Commons

Kristdemokraterna och övriga majoriteten i Sollentuna kommun har beslutat att stödja en ny buss för att hjälpa människor att ta sig till vacker natur i vår närhet. Under fem onsdagar, med start den 27 augusti, kan du som pensionär ta en buss mellan Edsvik, Sollentuna centrum och Bögs Gård på Järvafältet. 

På initiativ av pensionärsorganisationerna i Sollentuna startar nu Sollentuna kommun en lokal busslinje mellan Edsvik, Sollentuna Centrum och Järvafältet. Busslinjen är ett pilotprojekt som kommer att pågå under fem onsdagar i syfte att knyta ihop Edsvik med Bögs Gård och öka tillgängligheten till Järvafältet.

Varmt välkommen att följa med på premiärturen den 27 augusti då även lokala politiker är på plats. Bussen avgår från Edsvik kl. 11.00 och från Sollentuna Centrum kl. 11.10. (Anmäl dig till ingrid.roman@sollentuna.se)

Magnus Ramstrand. Foto: Michael Folmer– Vi inom majoriteten tycker att det är ett intressant pilotprojekt vi nu tillsammans med pensionärsorganisationerna lanserar för att knyta ihop Edsvik med Järvafältet. Blir detta en succé får vi utvärdera och se hur vi går vidare, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

De onsdagar som är aktuella är förutom den 27 augusti också 3, 10, 17 och 24 september. Priset för turen är 20 kronor.

– Våra pensionärer kom med idén och det är självklart att vi stödjer en så god tanke. Det gör det möjligt för många äldre som har svårt att uppleva naturen att göra det under några, förhoppningsvis, sköna höstdagar, säger Björn Karlsson (M), ordförande i Sollentuna pensionärsråd (KPR).

Arrangörer är RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap, PRO, Pensionärernas riksorganisation och SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Bussturerna genomförs av med stöd av Sollentuna kommun.

 


Aktiva äldre ska må bra i Sollentuna

Magnus Ramstrand och aktiva seniorer vid utegymmet vid Edsviken. Foto: Michael Folmer

Kristdemokraterna vill att det förebyggande hälsoarbetet i kommunen ska vara starkt och tillgängligt för alla.

Magnus Ramstrand, KD, har som ordförande i kultur- och fritidsnämnden varit med och invigt tre utegym, en boulehall, en tillfällig friidrottshall, tagit första spadtaget till en ny friidrottshall och tillsammans med majoriteten också beslutat om en fullstor hall i Rotebro.

– Det är glädjande att vi nu kan erbjuda utegymmet vid Segeludden, säger han. Det är inspirerande att se Sollentunabor i alla åldrar träna vid strandkanten.

– Jag kan inte nog betona de ideella personernas betydelse för att skapa gemenskap, och alla anhöriga som gör ett jättejobb. De är värda all uppmuntran vi kan ge, säger Magnus Ramstrand.

Utegym främjar en hälsosam livsstil för alla. Det friska åldrandet handlar för Kristdemokraterna bland annat om ett bra förebyggande arbete. I Sollentuna finns bland annat seniorträffar, seniorgympa och internetkafé. Ideella föreningar är med och stöder en meningsfull fritid. Kristdemokraterna har varit pådrivande i arbetet med en värdighetsgaranti inom hemtjänst och äldreomsorg.

– Värdighetsgarantin sätter ribban på vad vi som kommun åtar oss att leverera. Vi kristdemokrater vill att alla kommunala tjänster ska levereras med tjänstegarantier. Det skapar tryck i kvalitetsarbetet, säger Magnus Ramstrand.


Lokal värdighetsgaranti – för ett värdigt liv

EvaCarinmfl

Vård- och omsorgsnämnden har infört lokala värdighetsgarantier som talar om vad du kan förvänta dig när du får insatser från hemtjänsten. Värdighetsgarantierna gäller för alla som har hemtjänst oavsett ålder och utförare.

– Jag är väldigt glad över att vi nu har lyckats formulera värdighetsgarantierna inom hemtjänsten. Syftet med dessa är att ge ett mervärde för de invånare som får hemtjänst i Sollentuna, säger Eva Ireblad (KD).

Som grund till arbetet är de nya bestämmelser, från januari 2011, i socialtjänstlagen som tydliggör att äldreomsorgen ska utformas så att äldre får möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Bestämmelserna tydliggör också att äldre så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stödet ska ges.

Arbetsgruppen bestående av politiker från vård- och omsorgsnämnden och tjänstemän från vård- och omsorgskontoret har arbetat utifrån äldreplanens fem områden för värdighetsgarantierna: Ett aktivt och socialt liv, Inflytande och självständighet, Trygghet, Bemötande samt God vård och omsorg. Exempel på garantier som utlovas är rätten till en kontaktperson, att få välja mellan två maträtter samt möjligheten att delta i kommunens förebyggande verksamheter.

– De lokala värdighetsgarantierna för hemtjänsten är en viktig del av vård- och omsorgsnämndens visions- och strategiarbete för framtidens äldreomsorg.

Vi vill säkerhetsställa god uppföljning och hög kvalité inom hemtjänsten. Med värdighetsgarantierna blir det enklare för våra invånare att åskådliggöra eventuella fel och brister för oss, säger Björn Karlsson(M), ordföranden i vård- och omsorgsnämnden.

Eva Ireblad (KD), Gun-Lis Roos (FP) och Carin Lindell (KD) kommer under hösten att besöka kommunens hemtjänstutförare och informera om värdighetsgarantierna.

De lokala värdighetsgarantierna för hemtjänsten finner du på Sollentuna kommuns webbplats. Du kan också hämta broschyren i kommunens reception eller, inom kort, på olika seniorträffar.


Nu satsar vi på spontanfotboll för barn och unga i Sollentuna

Magnus Ramstrand (KD), till vänster, med företrädare för Drive in-fotboll.Från och med i höst erbjuds barn och ungdomar i Sollentuna att delta i spontanfotboll på kvällar och helger under ledning av etablerade fotbollsledare.

Drive-in fotboll är ett socialt projekt med syfte att skapa möjligheter till spontanidrott, integration och positiva möten mellan unga och vuxna utan att kräva medlemskap i en idrottsförening. Projektet, som anläggningsföretaget SVEAB är initiativtagare till, är ett samarbete mellan SVEAB, kommunen, Djurgårdsandan och Sollentuna Fotbollsklubb för att ge ungdomar i Sollentuna en meningsfull fritid med motion och god gemenskap.

– SVEAB vill på detta sätt skapa förutsättningar för fler ungdomar att ägna sig åt spontanidrott under ordnade former. Vi vill skapa detta i den närmiljön vi verkar. Drive-in-fotboll är ett sätt för SVEAB att ta ansvar i den omgivning vi finns, och på det sättet synas i detta sammanhang, säger Tobias Andersson VD för SVEAB och initiativtagare till projektet.

Ungdomarna ska själva bestämma spelreglerna för hur matcher och träningar ska gå till utifrån värdeorden ”glädje, värdighet och respekt”. Äldre ungdomar och vuxna med lokal förankring kommer även att erbjudas en ledarutbildning för att själva utvecklas som tränare och ledare på träningspassen.

– Med Drive-in fotbollen vi vill erbjuda alla ungdomar, oavsett social bakgrund en spontan gemenskap och möjligheten att röra på sig, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt brottsförebyggande rådet. Det är också ett utmärkt exempel på bra samverkan mellan kommunen och företag och föreningsliv.

Drive-in fotboll bedrivs sedan 2006 då Djurgården IF startade verksamheten i Alby, sedan dess har verksamhet etablerats i Spånga, Tensta, Rinkeby och Kista.

– Vi har i samarbete med Botkyrka kommun och Stadsdelsförvaltningarna i Järvaområdet bedrivit Drive-In-Fotboll sedan 2006 med väldigt goda erfarenheter. En av de största framgångsfaktorerna i detta spontanidrottsprojekt är att skapa en tydlig lokal förankring där rekryteringen av ungdomar som vill ta ansvar för sitt eget närområde är en viktig strategi för att kunna vara långsiktig. Att sedan utbilda dessa ungdomar inom bland annat ledarskap ger dom en bra plattform att utvecklas som både ledare och människa, vilket vi ser som en förutsättning för att kunna påverka och vara delaktig, säger Johan Wilny, projektledare Drive-In-Fotboll, Djurgårdsandan. Målet är att Drive-in fotbollen ska bli en permanent verksamhet i Sollentuna.


Nu startar ett nytt musikkafé

Nu startar ett musikkafé för personer med funktionsnedsättning.

– Vi är mycket glada att vi nu kan erbjuda denna möjlighet i kommunen. Jag vet att musikcaffeerna är mycket populära och betyder mycket för många, säger Magnus Ramstrand (KD).

Under en längre tid har verksamheten legat nere men nu är det dags för en nystart och lokalen kommer från och med nu vara i Restaurang Eldqvarn i Häggviks gymnasium på Häggviksv. 4.

Det blir musikkaféer varje onsdag med start den 28 augusti kl 18:30-20:30 med musikprogram av olika trubadurer och mindre grupper. Musikkaféerna följer skolans terminer och stänger på loven.


Ny politisk plattform i Sollentuna

I går skrev representanter för de tre allianspartierna i Sollentuna under en överenskommelse om samarbete för perioden 2013-2014. Vi tar ansvar för att Sollentuna ska fortsätta utvecklas inom alla områden. Vi säkerställer att kommunen fokuserar på jobben, på välfärdens kärna skola och omsorg, miljön och bostäder för ungdomar. De som undertecknade var Douglas Lithborn (M), Anna-Lena Johansson (FP) och Magnus Ramstrand (KD).

– I det fortsatta arbetet med att utveckla Västra Tureberg, Helenelund och Rotebro lägger vi med denna plattform grunden bland annat för nya studentbostäder i Sollentuna. Vi kommer även arbeta utifrån den nya näringslivsstrategin. Fler bostäder för unga och ett bättre företagklimat gör att fler sollentunabor ska komma i arbete, vilket skapar mer resurser till välfärden.

– Vi lägger stor kraft vid att kunna möta idrottsföreningarnas behov av fler halltider. Byggnationen av friidrottshallen planeras komma igång detta år. Vidare ska ett fotbollstält i Norrviken och en idrottshall i Rotebro uppföras. Dessutom planeras det för ytterligare två idrottshallar inom en fyraårsperiod

– Kommunens miljö- och klimatarbete utvecklas vidare. Bland annat kommer vi tillsätta ett miljöutskott i kommunstyrelsen och en särskild miljökoordinator ska arbeta med de strategiska frågorna. Dessutom intensifierar vi arbetet med att minska buller och höga partikelhalter när de uppkommer runtom i Sollentuna.

Några uppfyllda löften sedan 2010

 • Digitalisering av skolan har genomförts
 • Möjligheternas kontor har etablerats
 • Näringslivsstrategin är beslutad
 • Boulebana har kommit till stånd
 • Törnskogen och Rösjön har blivit naturreservat
 • Tryggt och snyggt finns i samtliga kommundelar
 • Skatten har sänkts

Nyheter i den nya plattformen

 • Studentbostäder ska byggas
 • Fotbollstält Norrviken ska uppföras
 • Idrottshall Rotebro ska byggas
 • Två nya idrottshallar tillkommer inom fyra år
 • Miljöutskott i kommunstyrelsen tillskapas
 • Miljökoordinator tillsätts
 • Tuffare krav för att minska buller och höga partikelhalter
 • Helenelunds centrum utvecklas
 • Rotebro förnyas
 • Barnbokslut införs
Swen Bergling (KD) och Magnus Ramstrand (KD). Foto: Janne Fjellstedt

Swen Bergling och Magnus Ramstrand, som förhandlat den nya plattformen för Kristdemokraterna, är nöjda med överenskommelsen med Moderaterna och Folkpartiet.


Kristdemokraterna är även pensionärernas parti

I Vi i Sollentuna har PRO:s ordförande Stig Nyman attackerat oss för att vi säger att vi tar parti för pensionärerna men inget görs. Så fel han har.

Du kan läsa Magnus Ramstrands svar på PRO-ordförande Stig Nymans påhopp i Vi i Sollentuna nr 2 sidan 12.

I januari sänks skatten för alla pensionärer för fjärde gången sedan 2008. När pensionerna betalas ut den 18 januari får alla behålla mer i plånboken.

Totalt har skatten sänkts med 14 miljarder kronor sedan 2008. Alla pensionärer har fått mellan 6 800 kronor och 10 200 kronor per år i skattesänkning. I år höjs också bostadstillägget med 2 000 kronor per år för pensionärerna med de lägsta inkomsterna.

Men vi slår oss inte till ro med det. Vi vill fortsätta att sänka skatten och bygga ett bättre land för våra äldre.

Kristdemokraterna vill:

 • fortsätta sänka pensionärernas skatt redan 2014.
 • fortsätta stärka äldres makt att bestämma om sin egen vård och omsorg.
 • fortsätta höja kvaliteten i äldreomsorgen.