Bostadsministern på besök i länet

Bostadsminister Stefan Attefall var huvudtalare på ett seminarium för länets politiker om bostadssituationen i Stockholm.

Attefall redogjorde för huvuddragen i regeringens bostadspolitik.

1. En smidigare bostadsmarknad där ett nytt hyressättningssystem ger nya förutsättningar för allmännyttan. Och hyresrättens ställning utreds.

2. Bättre förutsättningar för byggande. Den nya plan- och bygglagen sätter press bl a på att inte byggloven drar ut i tid. Utredning pågår om alla de olika tekniska särkrav som stoppar upp bostadsbyggandet. Vägen från detaljplan till färdigt bygge ska kortas och rätas ut.

3. Stimulera andrahandsmarknaden. Bl a genom ett höjt schablonavdrag på 21 000 kr. Och en utredning som ska syfta till förslag till att stimulera andrahandsuthyrning.

Stefan Attefall uppmanade kommunpolitikerna att vara mer offensiva för att stimulera bostadsbyggandet.

I Stockholmsområdet finns särskilda utmaningar.

1. Den regionala bostadsförsörjningen behöver skärpas.

2. Infrastruktur och bostäder hänger ihop.