Vi har en budget för 2017

Kristdemokrater under budgetfullmäktige.

Glada och stolta kristdemokrater under kommunfullmäktiges budgetsammanträde. Från vänster: Sonia Lunnergård, Carlos Romero, Magnus Ramstrand, Seppo Karmitsa, Gunnar Rubensson och Eva Ireblad.

Under midsommarveckan beslutade kommunfullmäktige om hur Sollentuna kommuns skattepengar ska fördelas under nästa år. För oss kristdemokrater är tilliten viktig när vi lever tillsammans. Det handlar om familjen, skolan, föreningsliv, polis, brandkår och att ta emot människor som flyr.

Så här sade Kristdemokraternas gruppledare och kommunalråd Magnus Ramstrand under budgetdebatten:

Sollentuna är en bra kommun att bo, leva och verka i. Det fick jag ytterligare bevis för häromdagen när jag uppvaktade 100-åringen Ruth Sandberg. Hon har bott i kommunen sedan hon var sju år. Jag kanske ska skriva en bok om henne och kalla den ”100-åringen som stannade kvar”.

Hon uppvaktades förstås av en stor nära släkt, men också av två arbetskamrater hon haft och av körmedlemmar. En fantastisk levnadsberättelse om en Sollentunabo som verkligen trivts bra här.

Vi ska i dag ta ett stort beslut: Budget för Sollentuna kommun för 2017 och preliminär budget för 2018 och 2019. Vi ska bland annat spika skattesats och budgetramar för de olika nämnderna, vilka uppdrag nämnderna skall få och hur stor utdelning vi kan kräva av våra kommunala bolag. ’

Vi kristdemokrater vill ha en ansvarsfull ekonomisk politik och det är viktigt att det fokus alltid finns i en kommun, oavsett vilken nämnd eller vilket bolag vi hanterar. I den här budgeten lyfter vi tydligare fram den aspekten. Vi är exempelvis tillfreds med att våra inköpsrutiner har stramats åt och att vi kan räkna hem besparingar på denna hantering. Uppdragen visar också att vi ser möjligheter till effektiviseringar med ytterligare central samordning. Vi står inför stora investeringar som vi måste finansiera på ett klokt och långsiktigt ansvarsfullt sätt.

Politik kan dock aldrig bara få bli att räkna pengar. Politik måste vara något mer än att rent kameralt få en budget att balansera. Vi måste vilja något mer.

Jag vill säga några ord om tillit, trygghet och värderingar som viktiga element i den politiska inriktning vi kristdemokrater står bakom i det budgetförslag vi i majoriteten lägger fram.

En av vårt samhälles stora tillgångar är tilliten mellan människor. Tillit är en förutsättning för demokrati. För frihet. För att samhället ska hålla samman. Men tilliten är en av de stora framtidsutmaningarna.

I tillitens ställe riskerar rädslan att spridas. En rädsla som gör att människor vänder sig inåt. Håller på det egna. Blir mindre solidariska. Vi kristdemokrater vill vara med och bryta spiralen av rädsla.

Tilliten växer lite varje gång ett barn söker tröst i en förälders famn, och får det gång på gång oavsett tid på dygnet. Tilliten växer lite till varje morgon en förälder ser sitt barn cykla iväg till skolan på morgonen och vet att skolan kommer att göra sitt yttersta för att förmedla kunskap och värderingar.

I Sollentuna fortsätter vi att slå vakt om kvalitén i förskolan och skolan. Vi kristdemokrater betonar också alltid föräldrarnas betydelse, oavsett hur goda pedagoger vi har. Om föräldrar är föräldrar, kan lärare vara lärare, är en bra formulering jag nyligen läste och helt håller med om.

De naturliga och nära gemenskaperna – där familjen är den minsta enheten – är en omistlig del av ett gott samhälle. Där växer tilliten. Idrottsföreningar, kulturföreningar, kyrkor och samfund, olika hobbyorganisationer är alla nödvändiga bitar i den rika mosaik vi kristdemokrater vill se växa och frodas.

Vi fortsätter i årets budget satsningar på att stödja det civila samhället och tidiga insatser i det förebyggande arbetet. Unga människors psykiska ohälsa är en utmaning och vi ska fortsätta arbeta oförtrutet vidare i vårt antimobbningsprogram.

I morgon kommer vi att dela ut Sollentuna kommuns trygghetspris. De tre finalisterna i den nomineringsrunda vi har haft, visar alla prov på hur det varje dag görs viktiga insatser av engagerade medborgare för att Sollentuna ska bli en tryggare och mer välskött kommun: Kerstin och Ingvar Myrehed som i över tio år jobbat med Tryggt och snyggt i Rotebro. Anna Kronstedt och Kristina Asplund som hjälptes åt att få stopp på inbrott vid våra handelsplatser genom civilkurage och anmälan till polisen och Marie Lindström som entusiastiskt arbetat med vårt antimobbingprogram i skolorna.

Tilliten växer i en kommun där vi bryr oss och där vi har ett bra samarbete med polis och brandkår. Där vi slår vakt om dessa institutioner och aldrig accepterar våld mot blåljusen. Vi går nu vidare med handlingsplaner i samtliga förvaltningar för ökad trygghet och säkerhet i kommunen.

Tilliten växer också när vi säger hej till en främling. När vår kommun, som alla andra kommuner i Sverige, har fått en historisk utmaning att hjälpa många människor flykt är vårt arbete för tillit kanske viktigare än på mycket länge.

Ett gammalt ordspråk säger ”En främling är en vän som du ännu inte har lärt känna”. Jag tycker att detta är en god ingångsvinkel. Vi vet att det är en utmaning att fixa skolgång åt barnen. En större utmaning är det att hitta bra bostäder åt många på en gång. Sedan har vi nästa steg som måste klaras av – att nyanlända ska komma i jobb och egen försörjning. Att göra sitt bästa och göra rätt för sig.

Våra förvaltningar arbetar hårt för att vi ska bli Sveriges bästa integrationskommun. Vi skapar exempelvis en ny mötesplats på biblioteket som kallas MeetSollentuna. I arbetet ingår också att ta fram ett utbildningspaket – ett Sollentunapaket som nyanlända ska ta till sig. Det ska bland annat ta upp de värderingar som är fundamentala i Sollentuna och Sverige. Det handlar bland annat om alla människors lika och okränkbara värde, om kvinnors och mäns lika rättigheter, om respekt för olikheter och om vårt demokratiska styresskick.

Dessa grundläggande värderingar kan vi förstås aldrig kompromissa bort. Vi kristdemokrater anser att varje samhälle behöver en gemensam värdegrund. Vi anser att de värden, rättigheter och skyldigheter som inspirerats och förts vidare av den kristna traditionen, är oundgänglig som grund.

Jag är likaledes glad över alla de goda krafter som ställer upp på olika sätt: människor som engagerar sig i språkcaféer, idrottsklubbarna gör ett fantastiskt jobb, gode män som slussar de nya invånarna in i Sverige. Detta bygger steg för steg tillit.

 


Inga besparingar på fritidsgårdar och öppna förskolan

Den styrande majoriteten, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, är eniga om att verksamheter för barn och unga ska prioriteras i den budget för 2017 som kommer att antas av kommunfullmäktige i juni. Ett beslut har därför tagits om att inga besparingar ska göras på öppna förskolan, fritidsgårdar och naturskolan. Läs mer


”Regeringen lägger mer skatt på arbete och givmildhet”

Jakob Forssmed (KD)

Jakob Forssmed skräder inte orden när Sveriges budget kommer på tal. Desto gladare blir han av friidrottsträning på Sollentunavallen.

– Engagemanget i Turebergs friidrottsklubb kom väl med att vara pappa egentligen. Det är ett kul sätt att få barn att röra på sig och se dem utvecklas, samtidigt som det är en bra förening. I friidrott tränar killar och tjejer tillsammans och man tävlar mycket mot sig själv. Det gillar jag, säger Kristdemokraternas vice partiledare och ekonomisk-politiske talesperson.

Flyttlasset till Sollentuna gick 2008, strax efter att Jakob – i samband med regeringsskiftet 2006 – börjat som Kristdemokraternas statssekreterare på statsrådsberedningen. I dag är han 40 år, gift, har tre barn, och bor alltjämt i Tureberg.

– Vi har många vänner i Sollen-tuna. Det är en framåt kommun med stora möjligheter till rekreation och friluftsliv. Vi är på Järvafältet i stort sett varje vecka och jag älskar skridskoåkning på Norrviken vintertid.

För hans egen del blir det ett och annat träningspass. Målet är att springa 10 kilometer snabbare än 40 minuter, även om någon minut återstår att kapa. Pendlingen till jobbet i riksdagen sker med cykel eller till fots om årstiden tillåter. Och så handlar en del bitar av livspusslet om att vara tränare i klubben och kyrkligt engagemang. Den ideella sektorn är en av Kristdemokraternas skarpaste punkter när det gäller den rödgröna regeringens budgetförslag.

– Vi kristdemokrater drev igenom skatteavdraget på gåvor till hjälp-organisationer. Reformen har varit en succé, men samtidigt som flyktingkatastrofen drabbar människor i nöd höjer regeringen skatten för dem som vill hjälpa genom att ta bort avdraget. Det är obegripligt, säger Jakob Forssmed.

Kristdemokraterna kritiserar också andra delar av budgeten.

– Inte mindre än 80 procent av regeringens skattehöjningar slår direkt mot jobb och företagande. Stockholmsregionen drabbas särskilt. Det leder till en sämre utveckling på arbetsmarknaden. Det är företag som skapar arbetstillfällen, säger Jakob Forssmed.

Det som oroar honom mest är att fler unga enligt undersökningar har ångest och psykisk ohälsa än tidigare.

– Nu följer mobbningen med hem från skolan. Det sista som tränger sig in mellan huvud och kudde är inte alltid ”jag älskar dig” från föräldern utan kanske i stället ord av hat från mobilen. Politiken kan inte lösa allt för de här barnen. Men vi kan göra några saker, till exempel satsa på elevhälsan och vara tydligare om rätt och fel i skolan. Vi kan också ge stöd till de viktigaste som finns i barnens liv, nämligen deras föräldrar, säger Jakob Forssmed.


Bättre integration med Kristdemokraternas budget

När Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed i går presenterade Kristdemokraternas budget för staten handlade flera av förslagen om att kombinera en generös migrationspolitik med en effektiv och välfungerande integrationspolitik.

– Vi har förslag som gör det möjligt för fler nyanlända att få arbete, som förbättrar situationen på bostadsmarknaden, som gör mottagandet bättre och som långsiktigt gör integrationspolitiken effektivare, säger Sollentunas kommunalråd Magnus Ramstrand (KD) i en kommentar i samband med att Kristdemokraterna presenterade sin motion som svar på regeringens vårproposition.

Vårmotionen har namnet ”Gemenskap – inte utanförskap” och föreslår bland annat ett förstärkt jobbskatteavdrag för långtidsarbetslösa.

– Sverige har idag fortsatt 800 000 människor som befinner sig i ett utanförskap. Vi lägger därför konkreta förslag för att förbättra integrationen och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för de personer som har svårast att få ett jobb. Med vårt nystartsavdrag får en arbetslös som får ett jobb med en lön på 20 000 kronor i månaden ytterligare 1 500 kronor i månaden i skattesänkning jämfört med idag, säger partiledaren Ebba Busch Thor (KD).

Sollentunabon Jakob Forssmed är Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson.

– Sverige behöver en utvecklad politik som stärker människors jobbchanser och ökar tillväxten, som höjer kvaliteten i välfärden och som leder till mer valfrihet. Det är en politik som står i stark kontrast till den som förs av nuvarande regering, säger Jakob Forssmed.


Skatteutjämningen slår mot tillväxten

Robin Hood-mössa. (CC BY-SA)

Kristdemokraternas kommunalråd i Sollentuna Magnus Ramstrand har skrivit i Svenska Dagbladet om utjämningssystemet mellan Sveriges kommuner. Sollentuna är en av de kommuner som betalar stora summor till skatteutjämningen. Det hotar välskötta tillväxtkommuner, skriver Magnus Ramstrand och fyra andra KD-kommunalråd i Stockholms län.

Här är debattartikeln i sin helhet:

Sveriges civilminister Ardalan Shekarabis och den rödgröna regeringens förslag till förändring av det kommunala skatteutjämningssystemet omkullkastar de ekonomiska förutsättningarna för landets kommuner.

Regeringens agerande är anmärkningsvärt. Två veckor efter att den senaste förändringen trätt i kraft, beslutar sig regeringen för att göra om systemet. Regeringen trotsar alltså riksdagens beslut från december och man gör det med förändringar som innebär försämringar.

När Alliansen reformerade utjämningssystemet tillfördes en miljard kronor för att undvika orimliga konsekvenser för välskötta tillväxtkommuner. De pengarna försvinner om de rödgröna får bestämma. Effekten blir en chockhöjning av den avgift kommunerna betalar och det kommer att slå hårt mot flera av de kommuner som vi företräder.

För Sollentuna motsvarar de höjda avgifterna en årlig skattehöjning på 10 öre per år, varje år under fyra års tid, det vill säga totalt 40 öre.  Det innebär en ökad kostnad med 840 kronor per invånare och år. Solna kan också tas som exempel. Solna betalar i år cirka 450 miljoner kronor till systemet vilket motsvarar nästan 8 000 kronor per skattebetalare. Fullt genomfört kommer regeringens förslag öka avgiften med 39,8 miljoner kronor, vilket innebär ytterligare drygt 700 kronor per skattebetalare.

Vi ifrågasätter inte ett kommunalt utjämningssystem som utjämnar skillnader i skattekraft och strukturella kostnadsskillnader, men regeringen tänker nu tvinga invånarna i Stockholms län att under nästa år bidra med närmare en miljard extra till andra regioner. Nacka förlorar 80 miljoner kronor, Sollentuna 59 miljoner, Täby 57 miljoner, Solna förlorar nära 40 miljoner kronor och Lidingö 38 miljoner kronor. Malmö och Göteborg blir de stora vinnarna.

För oss ansvariga politiker i de kommuner som kommer att drabbas finns endast två alternativ, om utrymmet för effektiviseringar redan är uttömt. Vi tvingas antingen till åtstramningar och försämringar i vår egen kommunala verksamhet eller till höjningar av kommunalskatten.

Det kan hända att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringen cyniskt anser att båda vägarna är möjliga i välskötta tillväxtkommuner. Men ministrarna bör inte göra sig några illusioner. Den omfattande omfördelningen med sina skattehöjningar, kommer att få negativa konsekvenser. Köpkraften i Sveriges tillväxtmotor urholkas och eget sparande försvåras. Den ekonomiska fördelen av att bedriva kostnadseffektiv verksamhet minskar, liksom möjligheten att attrahera nya medborgare och företag.

Vi uppmanar regeringen att slopa planerna på att ändra det kommunala skatteutjämningssystemet och att i stället byta dem mot en tillväxtvänlig politik som kan göra Stockholm till norra Europas främsta tillväxtregion.

SAMUEL KLIPPFALK (KD)
kommunalråd, Solna

JAN-ERIC JANSSON (KD)
kommunalråd, Nacka

MAGNUS RAMSTRAND (KD)
kommunalråd, Sollentuna

CAMILLA BRODIN (KD)
kommunalråd, Täby

CARL-JOHAN SCHILLER (KD)
kommunalråd, Lidingö


Här är vår budget för Sollentuna 2015

Douglas Lithborn (M), Anna-Lena Johansson (FP) och Magnus Ramstrand (KD) på cyklar. Foto: Eva Nilsson

Ytterligare satsningar på skolan, förbättrade gång- och cykelvägar och fortsatt stöd till kommunens föreningsliv är några av huvudpunkterna i majoritetens budgetförslag för 2015.

Förra veckan presenterade den politiska majoriteten i Sollentuna sin budget för 2015–2017. En ansvarsfull ekonomisk politik och fler människor i arbete gör det möjligt för Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna att fortsätta utveckla Sollentuna de kommande åren.

Sollentuna har länets bästa skola och i budgetförslaget ges bland annat ytterligare satsningar för att både rusta upp befintliga skolor och bygga nya.

– En välskött ekonomi och fler sollentunabor i arbete är grunden för att vi kan fortsätta satsa på skolan bland annat genom att öka resurserna till barn i behov av särskilt stöd, säger Douglas Lithborn (M), kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet med att förbättra gång- och cykelvägarna i kommunen har pågått en längre tid. Nu satsar majoriteten ytterligare resurser för att höja ambitionerna.

– Vi ökar investeringarna på gång- och cykelvägar med 200 procent, från 10 till 30 miljoner. Det ska bli ännu lättare för Sollentunaborna att välja cykeln och lämna bilen hemma, säger Anna-Lena Johansson (FP), kommunalråd och ordförande- i trafik och fastighetsnämnden.

Sollentuna har ett rikt föreningsliv och många Sollentunabor är ideellt engagerade. Det civila samhällets betydelse för en välmående kommun är ett område som majoriteten vill vårda.

– Vi fortsätter stödja ett levande föreningsliv både inom idrott och kultur. Uthyrning av skollokaler till föreningslivet är ett sätt att stärka detta samarbete. Den nya regionala friidrottshallen och utvecklingen av Arena Rotebro är andra konkreta exempel på detta, säger Magnus Ramstrand (KD).

 


Vi ökar satsningen på skolan!

Tegelhagsskolan i Helenelund. Foto: Bengt Bäverman/Wikimedia Commons

Pressmeddelande
14 maj 2014

I dag presenterar majoriteten en satsning på skolan på 5 miljoner kronor ytterligare från och med budgetåret 2014.

En ansvarsfull ekonomisk politik och fler sollentunabor i arbete gör det möjligt för Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna i Sollentuna att fortsätta satsa på skolan. Tidigare i år fattade vi ett beslut om en satsning på lärarnas löner på 9,5 miljoner kronor från 1 april 2014. Vi är oerhört stolta över rektorernas och lärarnas arbete. Den satsning vi nu gör på ytterligare 5 miljoner kronor redan i år skapar förutsättningar för att skolorna ska bli ännu bättre.

 

För mer information:
Magnus Ramstrand (KD)
Ledamot i kommunstyrelsen
magnus.ramstrand@sollentuna.se
0739-152 141

Douglas Lithborn (M)
Ordförande i kommunstyrelsen
Douglas.Lithborn@sollentuna.se
0707 466518

Anna-Lena Johansson (FP)
1 vice ordförande i kommunstyrelsen
Anna-lena.johansson@sollentuna.se
0739 152206

Maria Stockhaus (M)
Ordförande Barn- och ungdomsnämnden
0739 152264
maria.stockhaus@sollentuna.se


Nu sänks skatten i Sollentuna

En ansvarsfull ekonomisk politik och en befolkning med hög skattekraft möjliggör för Alliansen i Sollentuna att sänka skatten 2013. Skattesänkningen blir 10 öre och motsvarar 16 miljoner kronor. Liksom tidigare kommer Sollentunaborna att ha den femte lägsta skatten i Stockholms län.

– Sollentuna har gått med överskott de senaste åren och det är inte rimligt att fortsätta överbeskatta Sollentunaborna. Samtidigt är det glädjande att vi har möjlighet att göra viktiga förstärkningarna i budgeten för 2013, säger Douglas Lithborn (M), kommunstyrelsens ordförande.

Trots skattesänkningen har vi utrymme att göra flera välbehövliga satsningar. Skolan och inte minst läraryrkets status är en prioriterad fråga även kommande år och Alliansen planerar också en större satsning inom vård- och omsorg. Vi ökar fokus på miljöfrågor samt snabbar på takten av utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet. Vi ser dessutom ett behov av att underlätta för de som utövar fritidsaktiviteter att få plats i kommunens idrottsanläggningar.

Beslut om budgeten fattas på kommunstyrelsen den 31 oktober och kommunfullmäktige den 14 november.

Kontakt:

Douglas Lithborn (M)
Kommunstyrelsens ordförande
070-746 65 18 070-746 65 18
douglas.lithborn@sollentuna.se

Lennart Gabrielsson (FP)
Kommunalråd
070-543 51 22 070-543 51 22
lennart.gabrielsson@sollentuna.se

Magnus Ramstrand (KD)
Gruppledare
0739-15 21 41 0739-15 21 41
magnus.ramstrand@sollentuna.se

Anna Myrhed (C)
Gruppledare
070-334 12 86 070-334 12 86
anna.myrhed@sollentuna.se


Budgetfullmäktige 2013

Kommunfullmäktige har nu beslutat om budget för 2013. Alliansens förslag gick igenom på alla punkter och hösten kommer att ägnas åt att planera mer i detalj hur arbetet i nämnderna ska läggas upp det kommande året.

Magnus Ramstrand lyfte i sitt inledningsanförande bland annat fram de viktiga integrationsfrågorna och elevhälsan i skolorna. En annan viktig fråga för Kristdemokraterna är att slå vakt om valfriheten för barnfamiljerna och fortsätta att arbeta för föräldrarna ska få mer makt över barnomsorgen.

Sonia Lunnergård tryckte särskilt på barnens rätt i sitt anförande och visade en kartbild över de länder som har förbjudit barnaga. Den världskartan har fortfarande mycket stora fläckar. Arbetet med att lyfta barnfrågorna måste därför lyftas med envishet och uthållighet.