Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid

KDs kommunalråd Magnus Ramstrand på besök hos en öppen förskola.

KD Sollentuna har varit en del av den politiska ledningen i Sollentuna under många år.

– Jag är glad att få vara en del i ledningen för en av Sveriges mest attraktiva kommuner, säger KDs kommunalråd Magnus Ramstrand.

-Många engagerade kommuninvånare är delaktiga i det här arbetet, inte minst genom alla engagerade ideella ledare inom föreningslivet, samfunden och organisationer. Vi har också ett av Sveriges bästa företagsklimat som skapar möjligheter för invånarna i vår kommunen. Samtidigt har vi kultur- och fritidsmöjligheter som få andra kommuner. Med våra tre naturreservat har vi trots att vi är en liten kommun stora möjligheter att njuta av friluftslivet.

Läs mer


Turismen i vår region ska stärkas

Edsviken

Sollentuna är en del av en region som lockar flest utländska turister i landet. Nu ska vi satsa mer på att locka besökare till huvudstadsregionen. Det står klart efter att SKL, Sveriges kommuner och landstings, kongress nyligen beslutade att Kristdemokraternas förslag ska bli verklighet.

Turismen och besöksnäringen har på ett par decennier utvecklats från att uppfattas som en marginell verksamhet till att bli en basnäring. Nu tänker vi kristdemokrater ta fram en rad förslag för hur besöksnäringen kan växa i Stockholms län.

Till exempel har Sollentuna stor potential att öka sin andel av besöksnäringen. Jag tänker särskilt på Edsviksområdet med sin kulturella särprägel med slottet, MC-museet och konsthallen. Väsjöbacken är en fritidsmagnet med ungefär en kvarts miljon besökare varje år. Sollentunavallen, Norrvikens sjöisbana och Järvafältet är andra stora attraktioner. Detta ska vi förädla och utveckla.

Som politiskt ansvarig för turistfrågorna i Sollentuna kommun är jag glad över att Kristdemokraterna fick med sig SKL-kongressen på att vi ska vässa turistnäringen och att man ser värdet av en utveckling inom detta område.

I september ökade antalet övernattningar av utländska besökare i Stockholms län med 25 procent. Nu ska kommunerna i länet och Stockholms läns landsting få stöd av SKL i att samarbeta för att utveckla besöksnäringen.

Vi vet att besöksnäringen siktar på att fördubbla sin omsättning till 2020. Målet går helt klart att genomföra och betyder i så fall många nya jobb och stor tillväxt för Stockholmsregionen.

Magnus Ramstrand (KD)
Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden


Magnus Ramstrand nominerad till ordförande för Kultur- och fritidsnämnden

Magnus Ramstrand vid ingången till betongbunkern Elefanten som är ett historiskt skyddsrum.

Magnus Ramstrand vid ingången till betongbunkern Elefanten som är ett historiskt skyddsrum.


Kristdemokraterna i Sollentuna har beslutat att nominera Magnus Ramstrand till att fortsätta vara ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Sollentuna kommun.

– Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att leda kultur- och fritidsnämnden ännu en mandatperiod. Det är en mycket spännande verksamhet. Vi har ambitiösa planer för hur Sollentuna ska bli en ännu mer attraktiv kommun när det gäller kultur och fritid. Jag tänker särskilt på den fortsatta utvecklingen av Edsviksområdet och byggandet av fler idrottshallar, säger Magnus Ramstrand.

Ordförandeskapet är ett resultat av förhandlingarna med Moderaterna och Folkpartiet.
– Vi har ställt upp ett bra lag i vårt parti inför den kommande mandatperioden och jag ser fram emot att få leda denna grupp och stärka det kristdemokratiska inflytandet, säger Magnus Ramstrand.


Aktiva äldre ska må bra i Sollentuna

Magnus Ramstrand och aktiva seniorer vid utegymmet vid Edsviken. Foto: Michael Folmer

Kristdemokraterna vill att det förebyggande hälsoarbetet i kommunen ska vara starkt och tillgängligt för alla.

Magnus Ramstrand, KD, har som ordförande i kultur- och fritidsnämnden varit med och invigt tre utegym, en boulehall, en tillfällig friidrottshall, tagit första spadtaget till en ny friidrottshall och tillsammans med majoriteten också beslutat om en fullstor hall i Rotebro.

– Det är glädjande att vi nu kan erbjuda utegymmet vid Segeludden, säger han. Det är inspirerande att se Sollentunabor i alla åldrar träna vid strandkanten.

– Jag kan inte nog betona de ideella personernas betydelse för att skapa gemenskap, och alla anhöriga som gör ett jättejobb. De är värda all uppmuntran vi kan ge, säger Magnus Ramstrand.

Utegym främjar en hälsosam livsstil för alla. Det friska åldrandet handlar för Kristdemokraterna bland annat om ett bra förebyggande arbete. I Sollentuna finns bland annat seniorträffar, seniorgympa och internetkafé. Ideella föreningar är med och stöder en meningsfull fritid. Kristdemokraterna har varit pådrivande i arbetet med en värdighetsgaranti inom hemtjänst och äldreomsorg.

– Värdighetsgarantin sätter ribban på vad vi som kommun åtar oss att leverera. Vi kristdemokrater vill att alla kommunala tjänster ska levereras med tjänstegarantier. Det skapar tryck i kvalitetsarbetet, säger Magnus Ramstrand.


Nu inviger vi vårt nya utegym i Sollentuna

Nya utegymmet vid Segeludden

Nya utegymmet vid Segeludden


På familjedagen den 15 maj 2014 kl 16.00 inviger Magnus Ramstrand, ordförande i kultur och fritidsnämnden det nya utegymmet vid Segeludden på Strandvägen i Sollentuna.
– Utegymmet ligger gudomligt vackert vid Segeludden, berättar Magnus Ramstrand. Här passerar många sollentunabor varje dag och på helgerna är det fantastiskt att se både seniorer och ungdomar som jobbar längs Edsviken. Att vi nu kan inviga det här utegymmet är riktigt roligt. Det befrämjar verkligen en hälsosam livsstil för alla.

Utegymmet ligger vid Sollentuna båtklubb och segelsällskapets klubbstuga.
– Här är det många som naturligt rör sig, säger Magnus Ramstrand. Sommartid är det många familjer som tycker om att ha med sig en picnic och ligga i gräset intill gymmet. Gymmet kan säkert inspirera fler att börja motionera.

Gymmet är lätt att komma till och vikterna är anpassade så att även funktionsnedsatta ska kunna träna.
– Jag är glad att jag får vara med och skapa en möjlighet till aktivitet som jag vet är mycket efterfrågad, säger Magnus Ramstrand.


Gott Nytt År!

nyårVi går in i 2014 med förväntan och arbetslust. EU-valet i maj och kommun-, landsting- och riksdagsval i september kommer att prägla året.
Vi vet nu vilka personer som kommer att toppa partiets listor i både EU-valet (Lars Adaktusson, Ebba Busch,), riksdag (Göran Hägglund, Emma Henriksson)- och landstingsvalet (Ella Bohlin, Eva Lannerö). Listan för kommunvalet i Sollentuna spikas på årsmötet den 10 februari.

I Sollentuna, som är en av de ekonomiskt starkaste kommunerna i regionen, kan vi se tillbaka på en bra befolkningsökning – cirka 1000 personer per år. Vi är snart uppe i 70 000 invånare.

Men expansion, särskilt i kommunikationsnära lägen, skapar utmaningar. Tack vare en offensiv kristdemokratisk bostadsminister, Stefan Attefall, skapas långsiktigt förutsättningar för att bygga i bullerutsatta lägen. Buller och partiklar är ett av våra stora utmaningar för framtiden. Sollentuna genomkorsas av E4:an med en ny anslutning av E18. Förbifart Stockholm kommer att mynna ut i Häggvik. Vi har Norrortsleden och Stäketleden. Dessutom stambanan med allt fler tåg och inflygningarna till Arlanda.

Efter diskussioner med Trafikverket kommer vi nu att få tyst asfalt i Rotebro som ett test. Vi kommer också att intensifiera vårt bullerskydd i de södra delarna av kommunen.

En bra skola är en av anledningarna till att vi i Sollentuna får allt fler som vill bo i kommunen. Vi har bland de bästa skolorna i landet. Ett hårt arbete och fokus på utbildningsuppdraget och en stark digitalisering av skolan är faktorer som bidragit till detta.

Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden har Magnus Ramstrand ansvar för en expansiv del av kommunens liv. Ny friidrottshall har börjat byggas, likaså är två fullstora idrottshallar långt framme i planeringen. Likaså en elvamanna fotbollshall.

Inom kulturlivet är det Edsviksprojektet som sticker ut där vi nu drar igång en slottsteater på nyåret. Första uppsättningen är Malla och kärleken. Samtliga föreställningar är slutsålda. Med våra grannkommuner i norrort har vi ett befolkningsunderlag på cirka 250 000 invånare. Nog bör det finnas utrymme för kultur här också, inte bara inne i Stockholm city!

Inom äldreomsorgen har vi kristdemokrater varit drivande för att få fram en värdighetsgaranti – en slags ribba på vad brukare och anhöriga ska kunna förvänta sig att kommunen ställer upp med. Denna värdighetsgaranti håller som bäst på att implementeras just nu.

Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden har Magnus Ramstrand också satt ett särskilt fokus på att barn med funktionsnedsättning ska erbjudas bra fritidssysselsättningar. Vi har gått med i ett regionalt digitalt nät som visar var i regionen det finns aktiviteter för barn och ungdomar. Kommuner behöver samverka för att skapa fler möjligheter. Här i Sollentuna har vi både dans och musikcafé samt Sollentuna melodifestival för personer med funktionsnedsättning.

Magnus Ramstrand är ordförande i Brottsförebyggande rådet i Sollentuna. Vi kan se tillbaka på ett bra 2013 som ger hopp inför 2014. Den trygghetsmätning vi gjorde under året visar att allt fler känner sig trygga i vår kommun. Vi har många frivilliga som nattvandrar och tar bort klotter, är med i grannsamverkansföreningar och deltar som frivilliga chaufförer i grannsamverkansbilen, stöder skolorna som rastfaddrar. Det civila samhället går inte att överskatta!

I teamet av kristdemokrater i Sollentuna finns många duktiga och engagerade personer som är taggade inför valåret 2014. Vi står inför stora utmaningar, men ser fram emot året med tillförsikt.

Gott Nytt År!


Flera tusen vid nationaldagsfirandet

Ett par-tre tusen fyllde parken vid Edsviken som vi ska förädla till att bli en av norra storstockholms bästa upplevelsecentra!

Flera barnkörer inledde med musikalen ”Ogräs i rabatten” skriven och dirigerad av Karin Rünow. Till vardags i Turebergskyrkan och är ansvarig för Juniorgospel! En stark musikal med bra värderingar om att alla behövs, var och en på sitt unika sätt!

Till spelmansmusik med gruppen Kompislaget togs nya medborgare emot i Edsbergs slott och sedan tågade de med fanor och hembygdsdräktsförsedda barn och vuxna ner till scenen. Där var det allt från klassiska sånger, till visor och brunnsmusik till västafrikanska rytmer!

Magnus Ramstrand, ordförande i Kultur och fritidsnämnden, som ansvarar för Nationaldagsfirandet hälsade välkommen. Huvudtalare var kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn som talade om våra traditioner och att det tar tid att få den rätta känslan för en helgdag som Nationaldagen. Men bland den tusenhövdade publiken fanns verkligen känslan.

Ett särskilt välkommen riktade Magnus Ramstrand till de nya medborgarna.

– Det är väl det som är en utmaning idag, att integrera det nya med det gamla och det gamla med det nya, sa han.

Den här dagen passade man också på att göra reklam för de satsningar kommunen nu gör för att skapa ett verkligt upplevelsecentra i Edsvik. Edsbergs slott öppnar upp och har gratis visningar under alla helger i sommar, den magiska Dali-utställningen på Edsviks konsthall är öppen i sommar, likaså designmuséet MC Collection. Caféer finns både i Edsbacka wärdshus, Brygghuset, Edsviks konsthall och MC Collection.

Dagen till ära hade Motorhistoriska dagen anordnats i samverkan med MC Collection. På Stallbacken visades cirka 180 vackra historiska fordon.


Valborg på Stallbacken lockade stor publik

Magnus Ramstrand nämnde i sitt vårtal på Stallbacken exempel på de insatser som kommer att göras inom Edsviksområdet under året. (Se hela talet på www.ramstrand.eu)

– I år kommer kommunen att fortsätta förnyelse av Stallbacken och hela området i ett projekt som vi kallat Edsviksprojektet, sa han. I den utvecklingen är barnfamiljerna en viktig målgrupp. Hur ska området bli ännu mer attraktivt för dom?

– En skaparverkstad för barn och en lekplats bakom MC Collection är ett par av nyheterna. En terrass kommer att byggs bakom Stallet så att fler kan njuta av den vidunderliga utsikten. Edsbergs slott kommer att öppnas för visning varje söndag i sommar och en projektledare får som huvuduppgift att synkronisera allt som händer inom området.

– Låt mig nämna några arrangemang; Schools out vid skolavslutningen i juni, Nationaldagsfirandet som i år är förstärkt med Motorhistoriska dagen med 180 ekipage på plats här på Stallbacken, Dali-utställningen på Edsviks konsthall och Rock- och bluesfesitvalen i augusti.


Nu satsar vi på Edsvik

Edsviksområdet tillhör pärlorna i kommunen. Fullmäktige har gett en inriktning av att kommunen ska arbeta för att göra området mer tillgängligt och att fler hittar dit.

– En viktig målgrupp är barnfamiljerna, säger Magnus Ramstrand, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Vi kommer att skapa en lekpark som också ska vara anpassad så att barn med funktionsnedsättning ska kunna leka där.

Även seniorerna ska kunna använda den som en aktivitetsanläggning.

– Vi har många fantastiska verksamheter inom Edsviksområdet, med slottet som vi öppnar upp varje helg i sommar, säger Magnus Ramstrand. Sedan har vi allt som pågår på Stallbacken där Edsviks konsthall i sommar kommer att erbjuda en Dali-utställning.

Kommunen annonserar nu ut en tjänst om en projektledare som ska hålla ihop verksamheterna inom Edsviksområdet och skapa nya erbjudanden som gör att attraktionen i området kommer att öka.

– Vi kommer också att engagera oss för att mota bort gässen så mycket som möjligt, säger Magnus Ramstrand. Fåglarna har tagit över en stor del av de fina gräsytor som finns i parken. Vi måste kunna erbjuda barnfamiljer och andra en bra park att vara i. Då är det inte bra hygien att gässen tar över.


Sportutställning på Edsvik

Nyligen hölls Svenskt Sportforums inköpsmässa för svenska outdoorbranschen.

– Det är kul att olika aktörer hittar till Edsviksområdet. Vi har nu inlett en utredning kring hur vi göra hela området ännu mer attraktivt, säger Magnus Ramstrand, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Under tre dagar visade närmare 50 outdoorföretag upp sina produkter i Edsvik Konsthall och på ytan utanför.

– En fantastisk plats att ha en utställning på, kommenterade James Venimore på företaget KajaktivAB som presenterade kajaker av olika modeller och som vill etablera sig i Sollentuna..

Fokus för mässan var inköp för utomhusbranschen av friluftslivoch bland de representerade företagen märks väletablerade aktörer som Lundhags, Houdini, Granitbiten, Merrell och High Sport. Men förutom ett rikt utbud av intressanta varumärken bjuder även mässan på ett brett föreläsningsprogram med sju intressanta föreläsare, däribland äventyrarna Ola Skinnarmo och Anneli Pompe.

– Jag är glad att vi fått så många bra föreläsare, det ökar mässans attraktion och är ett led i vår strävan att göra vår mässa till en viktig angelägenhet för hela den svenska outdoorbranschen, säger Rodney Hiram på Svenskt Sportforum i ett pressmeddelande.

Vid sidan av föreläsningarna fick besökare även möjlighet att testa aktiviteter som slackline, stand up paddling och kajaker.

– Edsviken är perfekt för en outdoormässa på så sätt att vi kan erbjuda en miljö som inspirerar och inbjuder till aktivitet; vi har havsviken alldeles nedanför, vi har klippor och härliga parkytor, säger Rodney.