Jakob Forssmed kliver in som partiledare

Sollentunabon Jakob Forssmed blir under Ebba Busch Thors föräldraledighet, partiledare för Kristdemokraterna.

– Tanken är att jag sköter det dagliga. Ebba kommer att vara med i en större tv-debatt under våren, hon deltar i våra kommundagar i april och vi har regelbunden kontakt, berättar Jakob Forssmed .

Det är Jakob Forssmeds andra inhopp som partiledare. I en intervju i tidningen Dagen berättar han om sina erfarenheter av att förhandla inom alliansen, om oppositionsrollen och vad KD kan bidra med i debatten:

– Vi ser samhällsgemenskapen och inte bara individer som är oberoende av varandra. En väv av tillit, om jag får vara högtravande.

 

Sollentunabon Jakob Forssmed blir tf partiledare för Kristdemokraterna.


”Regeringen lägger mer skatt på arbete och givmildhet”

Jakob Forssmed (KD)

Jakob Forssmed skräder inte orden när Sveriges budget kommer på tal. Desto gladare blir han av friidrottsträning på Sollentunavallen.

– Engagemanget i Turebergs friidrottsklubb kom väl med att vara pappa egentligen. Det är ett kul sätt att få barn att röra på sig och se dem utvecklas, samtidigt som det är en bra förening. I friidrott tränar killar och tjejer tillsammans och man tävlar mycket mot sig själv. Det gillar jag, säger Kristdemokraternas vice partiledare och ekonomisk-politiske talesperson.

Flyttlasset till Sollentuna gick 2008, strax efter att Jakob – i samband med regeringsskiftet 2006 – börjat som Kristdemokraternas statssekreterare på statsrådsberedningen. I dag är han 40 år, gift, har tre barn, och bor alltjämt i Tureberg.

– Vi har många vänner i Sollen-tuna. Det är en framåt kommun med stora möjligheter till rekreation och friluftsliv. Vi är på Järvafältet i stort sett varje vecka och jag älskar skridskoåkning på Norrviken vintertid.

För hans egen del blir det ett och annat träningspass. Målet är att springa 10 kilometer snabbare än 40 minuter, även om någon minut återstår att kapa. Pendlingen till jobbet i riksdagen sker med cykel eller till fots om årstiden tillåter. Och så handlar en del bitar av livspusslet om att vara tränare i klubben och kyrkligt engagemang. Den ideella sektorn är en av Kristdemokraternas skarpaste punkter när det gäller den rödgröna regeringens budgetförslag.

– Vi kristdemokrater drev igenom skatteavdraget på gåvor till hjälp-organisationer. Reformen har varit en succé, men samtidigt som flyktingkatastrofen drabbar människor i nöd höjer regeringen skatten för dem som vill hjälpa genom att ta bort avdraget. Det är obegripligt, säger Jakob Forssmed.

Kristdemokraterna kritiserar också andra delar av budgeten.

– Inte mindre än 80 procent av regeringens skattehöjningar slår direkt mot jobb och företagande. Stockholmsregionen drabbas särskilt. Det leder till en sämre utveckling på arbetsmarknaden. Det är företag som skapar arbetstillfällen, säger Jakob Forssmed.

Det som oroar honom mest är att fler unga enligt undersökningar har ångest och psykisk ohälsa än tidigare.

– Nu följer mobbningen med hem från skolan. Det sista som tränger sig in mellan huvud och kudde är inte alltid ”jag älskar dig” från föräldern utan kanske i stället ord av hat från mobilen. Politiken kan inte lösa allt för de här barnen. Men vi kan göra några saker, till exempel satsa på elevhälsan och vara tydligare om rätt och fel i skolan. Vi kan också ge stöd till de viktigaste som finns i barnens liv, nämligen deras föräldrar, säger Jakob Forssmed.


Bättre integration med Kristdemokraternas budget

När Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed i går presenterade Kristdemokraternas budget för staten handlade flera av förslagen om att kombinera en generös migrationspolitik med en effektiv och välfungerande integrationspolitik.

– Vi har förslag som gör det möjligt för fler nyanlända att få arbete, som förbättrar situationen på bostadsmarknaden, som gör mottagandet bättre och som långsiktigt gör integrationspolitiken effektivare, säger Sollentunas kommunalråd Magnus Ramstrand (KD) i en kommentar i samband med att Kristdemokraterna presenterade sin motion som svar på regeringens vårproposition.

Vårmotionen har namnet ”Gemenskap – inte utanförskap” och föreslår bland annat ett förstärkt jobbskatteavdrag för långtidsarbetslösa.

– Sverige har idag fortsatt 800 000 människor som befinner sig i ett utanförskap. Vi lägger därför konkreta förslag för att förbättra integrationen och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för de personer som har svårast att få ett jobb. Med vårt nystartsavdrag får en arbetslös som får ett jobb med en lön på 20 000 kronor i månaden ytterligare 1 500 kronor i månaden i skattesänkning jämfört med idag, säger partiledaren Ebba Busch Thor (KD).

Sollentunabon Jakob Forssmed är Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson.

– Sverige behöver en utvecklad politik som stärker människors jobbchanser och ökar tillväxten, som höjer kvaliteten i välfärden och som leder till mer valfrihet. Det är en politik som står i stark kontrast till den som förs av nuvarande regering, säger Jakob Forssmed.


Sollentuna nominerar Jakob Forssmed till partiledare

Jakob Forssmed (KD)

Pressmeddelande
den 13 februari 2015

Som första lokalavdelning beslutade Kristdemokraterna i Sollentuna i går kväll att nominera Sollentunabon Jakob Forssmed till partiledare efter Göran Hägglund.

– Jakob Forssmed har lett Kristdemokraternas förhandlingar i regeringen under åtta år och är fast förankrad i partiets värdegrund. Han har som ekonomisk-politisk talesperson varit med och inlett förnyelsearbetet efter valet och har goda ledaregenskaper. Vi är stolta över att Jakob Forssmed är en av våra medlemmar. Med honom vid rodret kommer Kristdemokraterna lägga in kursen för valframgångar 2018, säger Simon Olsson, ordförande för Kristdemokraterna i Sollentuna.

 

Jakob Forssmed:
– 40 år
– Bor i Sollentuna
– Riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson
– Statssekreterare på Kristdemokraternas samordningskansli i statsrådsberedningen 2006–2014
– Har tidigare bl a varit stabschef hos Göran Hägglund och förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet


Sollentunabo ekonomisk-politisk talesperson

Riksdagsledamoten Jakob Forssmed har utsetts av Kristdemokraternas riksdagsgrupp till ledamot i Finansutskottet för den kommande mandatperioden.

Jakob Forssmed (KD)– Jag ser fram emot att vara med och utveckla Kristdemokraternas politik på det ekonomisk-politiska området de närmaste åren. Inte minst behövs insatser för grupper som står längre från arbetsmarknaden. Förutom att ge försörjning och bidra till att skapa resurser så har arbete stort socialt värde i form av gemenskap och sammanhang, säger Jakob Forssmed.

– Det minimala inslaget av förslag för jobb och tillväxt i Stefan Löfvens regeringsförklaring gör det ännu viktigare att presentera ett tydligt alternativ. Arbetet med Alliansens gemensamma budgetalternativ i höst blir därför mycket angeläget. säger Jakob Forssmed.

– Det är oroväckande att Socialdemokraterna svajar när det gäller överskottsmålet, och därtill presenterar långa listor på utgiftsreformer utan trovärdig finansiering redan före att förhandlingar om budgeten inletts med vänsterpartiet. Det finns därför skäl att känna oro kring Sveriges goda offentliga finanser. Det som tagit tid och möda att bygga upp kan snabbt raderas.

– Den goda ekonomiska grund som har lagts av Alliansregeringen riskerar också att undermineras med de jobbförstörande förslag som den nya regeringen planerar. Sverige behöver istället fortsatta tillväxt- och jobbreformer. Genom jobb och tillväxt skapas resurser till välfärdsreformer, säger Jakob Forssmed.

Jakob Forssmed är 39 år, bosatt i Sollentuna och har de senaste åren varit statssekreterare och chef för Kristdemokraternas samordningskansli i Statsrådsberedningen.


Jakob Forssmed, Sollentuna, föreslås som toppnamn i riksdagsvalet

Inför valet lanserar Kristdemokraterna sitt team med toppnamn i arbetet för barns och ungas uppväxtvillkor i Stockholms län. Jakob Forssmed, Sollentuna, som föreslås som nummer fem är sedan 2006 statssekreterare i Kristdemokraternas samordningskansli i Statsrådsberedningen och har tidigare bland annat varit stabschef hos Göran Hägglund och förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU.

Jakob Forssmed (KD)– Sverige har tack vare en ansvarsfull politik klarat krisen bättre än de flesta länder och kunnat bekämpa utanförskap och förbättra välfärden, men vi behöver nu ett ökat politiskt fokus också på relationernas betydelse för ett gott samhälle och på att familjer måste få möjlighet att få ihop sin tillvaro, säger Jakob Forssmed.

– Vi behöver arbeta ännu mer för social sammanhållning i samhället där kampen för jobben är helt central. Jag vill också arbeta för ett Sverige som är aktivt för att bekämpa förtryck och fattigdom i världen. Jag är glad och ödmjuk inför att få nomineringskommitténs förtroende att arbeta för detta och annat som kan ge bättre uppväxtvillkor för barn och unga, fortsätter Jakob Forssmed.

Partiledare och socialminister Göran Hägglund är nummer ett på förslaget till gemensam valsedel för Stockholms stad och Stockholms län.

– I kontakten med väljare märker vi att det finns ett stort intresse för vår partiledare. Vi vet att många stockholmare gärna vill rösta på Göran Hägglund, som har ett stort förtroende i partiet och är en enorm tillgång genom sin erfarenhet, sina ledaregenskaper och sitt kunnande. Vi är glada över att presentera honom som den som vi vill ska toppa vår riksdagslista, säger Janne Stefansson och Anders Broberg, ordförande för Stockholms läns och Stockholms stads nomineringskommittéer.

Nomineringskommittéerna har enats om att de sex första namnen ska vara gemensamma på valsedlarna i Stockholms stad och Stockholms län. Ombuden på nomineringsstämman den 23 november fastställer hur valsedlarna ska se ut.

 

Förslag till toppnamn inför riksdagsvalet 2014:
1. Göran Hägglund, partiledare,statsråd
2. Emma Henriksson, Huddinge, riksdagsledamot
3. Caroline Szyber, Stockholm, riksdagsledamot
4. Robert Halef, Södertälje, riksdagsledamot
5. Jakob Forssmed, Sollentuna, statssekreterare
6. Désirée Pethrus, Stockholm, riksdagsledamot

För mer information:
Janne Stefanson (KD)
Ordförande, Stockholms läns nomineringskommitté
0765-27 25 85

Anders Broberg (KD)
Ordförande, Stockholms stads nomineringskommitté
076-12 30 218


Sollentunabor mötte Maria Larsson

Besök hos Maria Larsson

Den kristdemokratiska barn- och äldreministern Maria Larsson (tvåa från vänster på bilden) stod nyligen värd för ett möte med två KD-lokalavdelningar, Sollentuna och Sundbyberg, som medarrangörer. Flera inbjudna gäster som inte är medlemmar i Kristdemokraterna var också bland de drygt 30 gästerna på socialdepartementet. Bland andra representanter för Friskis & Svettis i Sollentuna – som har tio procent av kommunens invånare som medlemmar.

Tiina Oje från Friskis & Svettis i Sollentuna berättade om verksamheten och att den ännu mer vill jobba nära kommuner för att stärka de grupper som är svårare att nå. I dagarna har Forum för hälsofrämjande startats upp. I detta forum ingår representanter för den offentliga, privata och ideella sektorn. Tanken är att detta forum ska pröva förutsättningarna för överenskommelser mellan staten, kommuner och landsting, näringsliv och det civila samhället som omfattar gemensamma åtaganden inom det hälsofrämjande området.

Maria Larsson betonade hur positivt hon ser på Friskis & Svettis arbete. Hon gjorde också en snabbsummering av de olika politikområden som hon har ansvar för i regeringen. Hon lyfte särskilt det faktum att 100 kommuner deltagit i det initiativ hon tagit om ett förstärkt föräldrastöd.

Maria Saade, som kom till Sverige som flykting från Iran och startade vårdföretagen Akedo som nu har cirka 100 anställda, berättade med stort engagemang om sitt företag och lyfte fram Kristdemokraternas Lagen om valfrihetssystem, LOV, som ett stort framsteg. Lagen har gjort det möjligt för henne att starta och utveckla företaget. Maria Larsson berättade med stolthet att 63 procent av cheferna i dessa nybildade vårdföretag är kvinnor. Hon berömde Maria Saade och lovade att hälsa på företaget i Sollentuna.

Det blev sedan ett engagerat samtal kring omhändertagande av barn, om barn och ungdomar som blir spelberoende och om hur våra investeringar inte bara påverkar den fysiska miljön utan också relationer mellan människor.

Statssekreterare Jakob Forssmed, också han Sollentunabo, gjorde en genomgång av de politiska förslag som Kristdemokraterna tagit med sig in i regeringsarbetet och som resulterat i flera förändringar av det svenska samhället. Han nämnde Lagen om valfrihetssystem, fastighetsskattens avskaffande, avdragsrätten för gåvor.

En stor del av hans samtal med besökarna rörde just värderingsfrågorna i samhället och hur man kan vara konkret i vad ett samhälle tjänar på att satsa på en värderingsbaserad politik.

Avslutningsvis visade pressekreteraren Marcus Jonsson och Diana Ayoub hos Maria Larsson besökarna runt i departementet.