Nyanlända och volontärer får samordnare

Logga för #MeetSollentuna

Sollentuna kommun har inlett ett samarbete med biståndsorganisationen IM, Individuell Människohjälp för att hitta fler vägar till integration. Länsstyrelsen bidrar med 792 000 kronor till projektet.

– Det är mycket glädjande att vi fått till det här samarbetet. För att främja integration behövs mötesplatser så fler nyanlända och etablerade Sollentunabor kan mötas och bilda nätverk. Många nyanlända uttrycker att de vill ha fler forum för att träffa svenskar och genom detta samarbete får vi också en volontärsamordare på heltid, säger Magnus Ramstrand (KD), kultur-och fritidsnämndens ordförande.

På den nyöppnade mötesplatsen #MeetSollentuna på Sollentuna bibliotek ska Individuell Människohjälp (IM) och Sollentuna kommun samordna volontärer och samtidigt engagera fler frivilliga Sollentunabor. En annan del i arbetet bli att skapa nätverk för nyanlända personer och guida dem till fritidsaktiviteter. IM och Sollentuna kommun har sökt och beviljats medel från Länsstyrelsen för att genomföra denna verksamhet under två år.

– Föreningsliv är en viktig del av samhället i Sverige då forskning visar att hälften av befolkningen är ideellt aktiva. Här träffar man vänner och bygger upp sitt sociala nätverk, säger Elin Vestberg projektledare på Individuell människohjälp.

Projektet startar den 1 september 2016 och pågår till och med december 2017.

– IM har gedigen erfarenhet av arbete med integration och vägledning. Det blir ett värdefullt komplement till vår satsning på mötesplatsen #MeetSollentuna. Vi erbjuder språkcaféer, läxläsning och många kommer ju till biblioteken med sina frågor. Behovet är stort och vi behöver fler volontärer. Vi ser fram emot stöd i detta arbete, säger Susanna Ohlström, bibliotekschef.

 


#MeetSollentuna ny mötesplats för att bli bäst på integration

bibliotek

Nu blir det lättare för etablerade och nya kommuninvånare att träffas i Sollentuna. Den 21 maj öppnar kommunen mötesplatsen #MeetSollentuna.

I och med att kommunens befolkning växer ökar också behovet av mötesplatser där etablerade och nya kommuninvånare kan mötas. Som ett led i det arbetet får Kultur- och fritidskontoret nu i uppdrag att öppna en ny mötesplats, #MeetSollentuna. Det beslutet tog Sollentunas kommunstyrelse tidigare i veckan.

Magnus Ramstrand. Foto: Michael Folmer– Jag är glad över att vi fått detta uppdrag. Jag ser biblioteket som ett viktigt nav i vårt arbete för att väva en stark samhällsgemenskap där människor får träffas och lära känna varandra. Vid sidan av att ha ett jobb och en bostad är en aktiv och meningsfull fritid det som gör att man trivs. Min förhoppning är att alla som undrar hur man ska gå till väga för att träffa någon av de nya invånarna ska hitta till biblioteket, säger Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd och ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Mötesplatsen öppnas upp i Sollentuna biblioteks lokaler på Aniaraplatsen. Förutom att underlätta för nya möten ska platsen innehålla föreningsinformation, samhällsinformation och vara en plattform för ideella krafter.

– I Sollentuna har vi som mål att bli Sveriges bästa integrationskommun. Jag är övertygad om att en av de viktigaste insatserna för att lyckas med detta är att skapa förutsättningar för möten mellan människor. Min förhoppning är att #MeetSollentuna ska möjliggöra nya gemenskaper och kunskapsutbyten mellan redan etablerade och nya Sollentunabor, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

På biblioteket finns redan idag Språkcafé, Språkundervisning och läxhjälp med Röda korset, Lättläst språkcirkel för unga nyanlända, Svenska med baby och Ny i Sverige-rummet. Utöver detta arrangerar två volontärer läxhjälp.


Kulturen lyfter Sollentuna

Photographer Michael Folmer

”Människan lever inte av bröd allena” är en gammal visdom som gäller än idag. För att leva ett gott liv krävs det mer än att de fysiska behoven tillfredsställs. Vi människor behöver näring för både kropp, själ och ande. Kulturen med alla dess ofantligt rika uttryckssätt hjälper oss med de två sistnämnda.

Som en kommun i närheten av den stora staden Stockholm varken kan eller vill vi bygga upp egna institutioner som symfoniorkester, teater, opera och så vidare. Men det betyder inte att kommunen ger walk over och lastar över allt ansvar på huvudstaden.

I Sollentuna har vi satt upp målet att Edsviksområdet ska utvecklas till att bli norra Storstockholms mest attraktiva plats. Den senaste kultur- och fritidsvaneundersökningen visar att vi är på rätt väg. Allt fler invånare och besökare hittar till området och uppskattar alla de möjligheter som finns där.

Vi har bland annat en spännande konsthall som sätter Sollentuna på kartan och fungerar som en kokande gryta för alla med intresse för visuella upplevelser. Konsthallen drivs av en krets engagerade människor med eldsjälen Ricardo Donoso i spetsen. Vi andra kommuninvånare hjälper till genom att kommunen stöttar med vissa direktinsatser plus att vi tillsammans subventionerar lokalerna. Detta är väl använda pengar.

Ett annat flaggskepp är allaktivitetshuset Satelliten där främst de unga får chansen att pröva sina vingar vare sig det gäller bollsport, teater, musik eller att ingå i en grupp och argumentera för sin sak.

Våra bibliotek med meröppet, språkcaféer och ett inkluderande arbetssätt är en annan juvel i kommunens kulturarbete och den allt mer populära kulturskolan som har fått nya fräscha lokaler är ytterligare ett exempel som gör att vi som kommun har mycket att glädja oss åt när det gäller kultur.

Magnus Ramstrand (KD)
ordförande för Kultur- och fritidsnämnden


Vi gör om taxorna för idrottshallar och andra lokaler

satelliten

Sollentuna kommun har tagit fram en ny avgiftsmodell för idrottsanläggningar. Föreningar med verksamhet för personer över 65 år får sänkta hyror. Tanken är att kommunens subventioner främst ska gå till det lokala föreningslivet.

– Vi behåller den låga taxan på 40 kr i timmen för föreningslivet som har ungdomsverksamhet, en taxa som vi haft i över 15 år nu. Däremot kommer vi att i princip följa konsumentprisindex och höja taxan i de fullstora hallarna till 50 kronor i timmen, säger Magnus Ramstrand, KD, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Anledningen till att kommunen har sett över regler och taxor för bland annat idrottshallar och matsalar på skolor är för att få ett mer enhetligt och tydlig system med fokus på ungdomar och seniorer. Den nya modellen innebär också att föreningar med verksamhet för personer över 65 år får sänkta hyror och hamnar på samma nivå som ungdomsverksamheten. Däremot kommer hyrorna för företag, privatpersoner och föreningar från andra kommuner att höjas.

– Vi vet att föreningar som tar tillvara seniorernas intressen, är viktiga för att skapa förutsättningar för ett friskt åldrande. Därför kommer vi att erbjuda dem samma taxa som föreningar med ungdomsverksamhet, säger Magnus Ramstrand.

– Kommunens uppgift är främst att stödja de lokala föreningarna, och subventionerna av lokalhyrorna är vårt absolut största bidrag till föreningslivet. De nya taxorna visar tydligt på var vårt fokus ligger, säger Niklas Roos af Hjelmsäter, kultur- och fritidschef.


Vi renoverar stall i Viby för att främja ridningen

Hästar. Foto: Gyttorp ridklubb

Nya lagkrav för hästhållning och ridverksamhet gör att anläggningen vid Sollentuna Ridklubb behöver renoveras och byggas ut. Sollentuna kommun tar över ridanläggningen med tillhörande stall för att påbörja renoveringen under 2016.

Magnus Ramstrand (KD)– Hästsporten är stor i Sollentuna bland både barn och vuxna. Detta är en riktad satsning på unga tjejers fritid och jag är glad över att vi har kunnat hitta denna smidiga lösning för att säkra fortsatt verksamhet för Sollentuna Ridklubb, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Bland annat kommer spiltor att bytas ut till boxar, ventilationen kommer att förbättras och karantänsplatser att skapas. Stiftelsen Sollentuna Ridcenter, som i dag driver anläggningen, har inte de ekonomiska förutsättningarna för att klara de investeringar som krävs. För att Sollentuna kommun ska kunna avsätta nödvändiga medel övertar kommunen ägandet av anläggningen och skriver ett nyttjanderättsavtal med Sollentuna Ridklubb. I och med att kommunen tar över ägande upplöses Stiftelsen Sollentuna Ridcenter. Trafik- och fastighetsnämnden genomför renoveringen och tillbyggnaden under 2016 och 2017.


Hoppbacke i Sollentuna blir verklighet

Sollenkollen

Nu har klartecken kommit för en 60 meters hoppbacke i Sollenkollen. Sollentuna kommun, Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet bidrar gemensamt till att backen kommer att byggas.

Magnus Ramstrand (KD). Foto: Michael Folmer– Sollentuna backhopparklubb gör ett viktigt jobb med sin ungdomssatsning och har ett bra tänk kring integration. Andra idrottsföreningar, såsom gymnastikföreningar och slalomklubbar, nyttjar också hoppbackarna för att få sina medlemmar att utmana sig själva, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Sollentuna backhopparklubb har drivit frågan en längre tid. Redan i höstas fick föreningen beskedet att Allmänna arvsfonden om ett stöd på 1,2 miljoner kronor och Riksidrottsförbundet bidra med 1, 6 miljoner, vilket är en betydande del av kostnaden. Sollenkollen ligger vid den alpina anläggningen Väsjöbacken.

– Med en stor anläggning i Sollentuna blir Sollentuna ett nav i hela Mellansverige. Stockholms skidförbund har diskuterat möjligheten att kunna använda hoppbackarna sommartid, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Den nya hoppbacken blir den största hoppbacken i södra Sverige och är stor nog för att medlemmar ska kunna utvecklas och senare ha möjligheten att tävla i större backar och utöva sporten upp till seniornivå.


60 meters hoppbacke kan komma närmare

sollenkollen 2015 webb

Sollenkollen vid Väsjöbacken har fått bidrag från Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet för en 60 meters backe för backhoppning, rapporterar Vi i Sollentuna. Sollentuna kommun är positiv till projektet.

Magnus Ramstrand (KD)– Det är glädjande att Sollentuna backhopparklubb fått ett så kraftigt stöd av arvsfonden. Klubben gör ett viktigt jobb med sin ungdomssatsning och har ett bra tänk kring integration, säger kultur och fritidsnämndens ordförande Magnus Ramstrand (KD) till Vi i Sollentuna.

I dag finns fyra hoppbackar vid Väsjöbacken. Sollentuna backhopparklubb är Sveriges största när det gäller antal aktiva barn och ungdomar. För mer avancerade hoppare ligger däremot den närmaste backen 60 mil från från Sollentuna.

– Skidsport är stort i Stockholmsregionen och Väsjöbacken är redan i dag en av de bästa backarna med en stor slalomklubb. Den utvidgade hoppbacken med en 60 meters backe blir ett komplement för art behålla ungdomar i sporten. Sollenkollen är en regional investering och en viktig del i utvecklingen av backen är samverkan mellan backhoppning och slalom, säger Magnus Ramstrand.


Biblioteket ska göra integration för flyktingar bättre

 

Sollentuna Bibliotek.

På Kristdemokraternas initiativ vill majoriteten i Sollentuna kommun ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att introducera ”Låna en Sollentunabo” på kommunens bibliotek och återkomma till nämnden med ett förslag till beslut under våren 2016.

Magnus Ramstrand (KD)– Det är viktigt att människor som fått asyl och bestämt sig för att stanna börjar skapa kontakter. Det är så man får jobb och bostad i dag, säger Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd och orförande för kultur- och fritidsnämnden, till Vi i Sollentuna.

Idén är att med biblioteken som nav hjälpa till att matcha gamla svenskar med de nya och på detta sätt lotsa in i samhället. Exempel på kommuner där man har provat detta är Falun, Hultsfred och Varberg.

 

Läs mer:
Vi i Sollentuna: Nyanlända ska kunna låna en Sollentunabo på biblioteket >>

 

 


Nya idrottshallar för bättre hälsa

– Det är glädjande att vara med och inviga den nya Rotebrohallen. Vi vet att behovet av att idrotta och ha en bra fritid för våra barn och ungdomar är en fråga som engagerar många föräldrar, ledare och tränare i vår kommun, säger Magnus Ramstrand, kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kristdemokraterna har ett stort ansvar för kommunens kultur- och fritidsliv genom att ha ordförandeposten i denna viktiga nämnd.

– Vi vet att trycket mot halltider är väldigt stort på grund av att kommunen växer och att allt fler i lägre åldrar vill idrotta. Vi i majoriteten ser det här behovet och har beslutat att successivt bygga fler hallar, säger Magnus Ramstrand.

Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar är oroande. Vi kristdemokrater anser att om fler ungdomar får möjlighet till fysiska aktiviteter, påverkar det också den psykiska hälsan positivt.

– Vi i kultur- och fritidsnämnden har nyligen beslutat att barn som av elevhälsan får fysisk aktivitet på recept, kommer att få hjälp via ett utökat stöd till föreningslivet för dessa elever.

Skolan har en central roll när kommunen beslutar om nya idrottshallar. Dagtid är hallen vikt för skolans ändamål och eftermiddag, kväller och helger har föreningarna möjlighet att boka tider.

– Vi kristdemokrater fortsätter att jobba för att fler barn och ungdomar ska få en bra uppväxtmiljö här i Sollentuna, säger Magnus Ramstrand.


Kenneth Gärdestad får Sollentunas kulturstipendium

Kenneth Gärdestad. Foto: Sollentuna kommun

Sollentunas stora kulturstipendium på 60 000 kronor går 2015 till Kenneth Gärdestad för hans arbete med, och förvaltande av, den nationella musikskatt som han och hans bror Ted Gärdestad har skapat. Kenneth Gärdestad skrev i princip samtliga texter till Ted Gärdestads låtar.

Sammanlagt delar Sollentuna kommun ut 130 000 kronor i stipendier och utmärkelser inom kultur- och fritidsområdet.

Magnus Ramstrand (KD)– Stipendiaterna visar på en imponerande bredd, kompetens och stort engagemang, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Sollentuna.

Kenneth Gärdestad arbetar på flera sätt för att bevara brödernas musikskatt. Han har gett ut en bok och är en av initiativtagarna till Ted Gärdestad-stipendiet som delades ut första gången 1999.

Priset till unga idrottare tilldelas Susanna och Kristina Thurin för sina framgångar inom beachvolleyboll. Kristina och Susanna är 22 år och är rankade som näst bästa lag i Sverige. De har representerat Sollentuna volleyboll i 15 år. De tre senaste åren har fokus legat på bechvolleyboll. Sommaren 2015 kom de till final i fyra av sex deltävlingar på Swedish Beach Tour där Sveriges bästa spelare deltar. I somras spelade de också sitt första världstourkval i Kroatien.

Andra priser som delas ut i år:

Sofiapriset tilldelas Lennart Högman för sitt mångåriga ledarskap för föreningen Skönlitterära författarskapet Stockholm Nord och det sätt hans engagemang berikat Sollentuna kommun.

Olle Carlsson och Tomas Wetterlund uppmärksammas för sitt initiativ till Väsjöcrossen, ett gratisevent för hela familjen som arrangerats årligen från 2012. De får årets Premium till initiativtagare.

Stipendium till föreningsledare tilldelas Karin Runow, som sedan 1988 har varit en drivande sång och musikledare inom Svenska kyrkan i Sollentuna, samt Rickard Tuvesson, aktiv i Rotebro tennisklubb, som har startat tennis för särskoleelever i samarbete med Solna tennisklubb där han är tränare.

Byggnadsvårdsdiplomet tilldelas Björn och Birgitta Edman för föredömligt förvaltande av Villa Thorman.

Släkten Rudbecks stipendium tilldelas Göran Lager, som sedan början av 2000-talet har forskat kring avrättningsplatser i Sollentuna, vilka presenterades i boken Döden i skogen.