KD och majoriteten i Sollentuna: Pendeltågen bör stanna vid alla stationer

SL:s pendeltåg.Den politiska majoriteten i Sollentuna med Kristdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet avvisar förslaget att vissa pendeltåg ska passera förbi några av kommunens stationer. I stället är en jämn trafikering av pendeltågstrafiken, med stopp på alla kommunens stationer, att föredra.

I remissvaret till SL skriver den politiska majoriteten i Sollentuna bland annat att om pendeltågstrafiken ska vara attraktiv och locka fler resenärer är en jämn trafikering att föredra framför så kallad skip-stoptrafik. Utredningsalternativet som föreslår att vissa pendeltåg skulle passera förbi Rotebro, Norrviken, Häggvik och Ulriksdal på sträckan Märsta-Stockholm Central avvisas.

– Fördelen med skip-stoptrafikering är att den totala restiden Märsta-Stockholm central minskar något men nackdelen är att det blir en ojämn trafikering och man ställer resenärer på olika stationer mot varandra. All erfarenhet visar att resenärer värderar förseningar, byten och väntetider mycket tyngre än den faktiska restiden. Ett trafikeringsupplägg som gör att flera av Sollentunas invånare skulle få längre väntetider är inte acceptabelt och motverkar våra ambitioner att utveckla alla våra stationssamhällen, säger den politiska majoriteten i Sollentuna.


Kollektivtrafiken är viktig för Sollentunas utveckling

Pressmeddelande
27 april 2015

På dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att besvara en remiss från Storstockholms Lokaltrafik (SL) angående kommande trafikförändringar. För Sollentunas del kommer detta att innebära nedskärningar i såväl trafiken som kvalitén. Den styrande majoriteten, Nya Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, ser med oro på denna utveckling.

– Vi vill också särskilt lyfta fram vikten av att kollektivtrafiken måste finnas på plats i god tid när Väsjöstaden börjar byggas. De som flyttar in i vår nya kommundel ska kunna lita på att kollektivtrafiken finns och fungerar väl, säger kommunalrådet Magnus Ramstrand (KD).

– Vi förstår att SL står inför stora utmaningar och deras verksamhet måste självklart skötas enligt god ekonomisk hushållning. Kollektivtrafiken är dock ett viktigt medel för att Sollentunaborna ska kunna ta sig till både arbete och skola och därför är det avgörande med såväl god turtätheten, som förbättrad tvärtrafik, säger Douglas Lithborn(M), ordförande i kommunstyrelsen.

– Vår ambition är att ett bättre utbyggt cykelvägnät och en attraktiv kollektivtrafik ska medverka till att Sollentunas klimatavtryck kan minska. Det ska vara enkelt att lösa sitt vardagspussel utan att behöva vara tvungen att använda bilen varje gång, säger kommunalrådet Anna- Lena Johansson (FP).

 

För mer information:
Magnus Ramstrand (KD)
Kommunalråd
magnus.ramstrand@sollentuna.se


Sollentunabor kan ta direkttåg till Arlanda

Pressmeddelande från alliansen i Sollentuna

 Äntligen kan Sollentunaborna ta pendeltåget direkt till Arlanda

Alliansen i Sollentuna välkomnar beskedet att det den 9 december blir möjligt att ta pendeltåget direkt till Arlanda från Sollentuna. Landstingfullmäktige fattade den 18 september beslut som säkerställer finansieringen.

Därför kan pendeltågstrafik från Älvsjö till Uppsala nu komma i gång. Arlanda ska vara en av pendeltågsstationerna. En extra avgift vid avstigning i Arlanda kommer dock att tas ut, liksom nu för Upptåget. I högtrafik går pendeln Tumba-Uppsala tur och retur.

”Det är välkommet att Sollentunaborna nu äntligen kan ta pendeltåg direkt till Arlanda. Det blir ytterligare ett tillskott till våra redan goda kommunikationer och är viktigt för hela länets utveckling” säger Douglas Lithborn (M) kommunstyrelsens ordförande.

Mer information kan fås på SL:s webbsida.

För information:

Douglas Lithborn (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Douglas.lithborn@sollentuna.se, 070-7466518 070-7466518

Lennart Gabrielsson (FP)
Vice ordförande i kommunstyrelsen
lennart.gabrielsson@sollentuna.se, 070-543 51 22 070-543 51 22

Magnus Ramstrand (KD)
Gruppledare kristdemokraterna
magnus.ramstrand@sollentuna.se, 073-915 21 41 073-915 21 41

Anna Myrhed (C)
Gruppledare centerpartiet
anna.myrhed@sollentuna.se, 070-334 12 86 070-334 12 86


Häggvik och Helenelund behöver en sydlig pendeltågsentré

Sedan en längre tid har Sollentuna kommun agerat för att få SL och Trafikverket att ordna en sydlig pendeltågsentré till Häggviks station. Alliansen ser det som helt naturligt och mycket viktigt med tanke på den omfattande tillväxten av handel i södra Häggvik och att det finns mark i södra Häggvik som är planlagd för att bygga bostäder.

Inom kort kommer kommunen, tillsammans med de större fastighetsägarna i södra Häggvik, att öka intensiteten ytterligare i kontakten med SL och Trafikverket. Vi måste nu få ett klartecken från landsting och stat att den sydliga entrén ska byggas.

Södra Tegelhagen och Silverdal är områden där vi sett en omfattande inflyttning under det senaste decenniet. Vi står också inför att göra en kraftfull utveckling av Helenelunds centrum. Genom att på detta sätt knyta samman Silverdal och Helenelund ser vi möjligheten för fler att kunna promenera eller cykla till stationen utan att behöva använda bilen.

Under våren kommer alliansen i plan- och exploateringsutskottet att gå vidare med vad vi kallar ”slutförandet av Silverdal”. Vi står nu inför att ge direktiv för ändring av planerna för att, till viss del, skapa fler bostäder. I planen vill vi bland annat möjliggöra för en tunnel under Sollentunavägen, en tunnel som skulle kunna skapa en trygg och säker gång- och cykelväg mellan Silverdal och en ny, sydlig, pendeltågsentré till Helenelunds station.

I samband med detta arbete kommer vi därför även väva in behovet av en sydlig entré till Helenelunds pendeltågsstation. Vi ska också se över möjligheterna att skapa större och modernare parkeringsplatser för cyklar vid alla våra pendeltågsstationer.

Alliansen i plan- och exploateringsutskottet kommer nu att kraftfullt verka för att både Häggvik och Helenelund får sydliga pendeltågsentréer.

 

 

Thomas Ardenfors (M)

Ordförande i Plan- och exploateringsutskottet

 

Anna Myrhed (C)

Förste vice ordförande i Plan- och exploateringsutskottet

 

Per Gibson (FP)

Andre vice ordförande i Plan- och exploateringsutskottet

 

Magnus Ramstrand (KD)

Ledamot i Plan- och exploateringsutskottet