Sonia Lunnergård mötte justitieministern

Justitieminister Morgan Johansson, S, tog emot Sonia Lunnergård, KD, socialnämndens ordförande i Sollentuna och Anna-Karin Sundén från Akillesjouren.

Kristdemokraten Sonia Lunnergård, ordförande i Sollentuna kommuns socialnämnd, deltog igår vid en uppvaktning hos justitieminister Morgan Johansson tillsammans med Anna-Karin Sundén från Akillesjouren som jobbar för män som utsatts för brott i nära relationer.

– Vårt syfte var att sätta ljus på den kunskapsskugga som finns när det gäller de män som utsätts för hot eller våld i nära relationer. Samhället har blivit allt bättre på att uppmärksamma alla de kvinnor som utsätts för våld i nära relationer och arbetet mot detta måste fortsätta ges hög prioritet. Men män kan också vara offer för samma problematik och detta är inte lika väl känt. Jag är glad över det givande samtal vi fick med justitieministern kring dessa frågor, säger Sonia Lunnergård (KD), ordförande i Socialnämnden i Sollentuna.

Anna-Karin Sundén är starkt engagerad i Akillesjouren som har sin utgångspunkt i Sollentuna.

– I Sollentuna har vi sedan några år en verksamhet som än så länge är unik i Sverige – Akillesjouren, säger hon. Det är en jour som vänder sig till män som drabbas av våld i nära relationer och vi har en vision om att motsvarande jourer ska växa upp runt om i Sverige.

I samtal med justitieministern tog de upp problem som möter män som utsatts för våld i nära relationer. De nonchaleras ofta och det finns inte något ekonomiskt stöd till den här verksamheten.

– Vi ser att risken för självmord är stor i denna grupp av män och ser det som självklart att de som utsätts för våld i nära relationer, oavsett kön, ska erbjudas stöd, säger Anna-Karin Sundén.

För mer info:

http://akillesjouren.se/Nu är handlingsplanen mot våldsbejakande extremism beslutad

sonia lunnergard 2 webb

Sollentuna kommun har arbetat fram ett förslag på en handlingsplan för kommunens arbete mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen har nu antagits av Sollentuna kommunfullmäktige.

– Detta är en allvarlig fråga och den förtjänar verkligen den stora uppslutning som den har fått. Alla Sveriges kommuner har fått ett påbud ifrån staten att arbeta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism och vi står eniga i arbetet mot extremism. vare sig hotet kommer från de autonoma, från vit maktmiljön eller från den islamistiskt extremistiska miljön, sade Sonia Lunnergård (KD), ordförande i socialnämnden.

Handlingsplanen är ett resultat från samverkan mellan kommunens olika förvaltningar samt polis och räddningstjänst. Planen är strukturerad utifrån rubrikerna ”förebygga”, ”upptäcka”, ”åtgärda” och ”implementera”, betoningen ligger på det förebyggande arbetet.

– Nu ska Sollentuna kommun anta ett strategiskt verktyg i arbetet för det goda samhälle som bygger på respekten för det okränkbara människovärdet i form av en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Kraft kommer att läggas på utbildning. Vi kommer att vässa kommunens förmåga att kartlägga, omvärldsbevaka och utveckla insatser som finns vid behov av stöd och hjälp, sade Sonia Lunnergård (KD).


Här är vår handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Stoppa terrorismen.

Sollentuna kommun har tagit fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Magnus Ramstrand och Sonia Lunnergård (KD) berättar om den i en artikel i Vi i Sollentuna.

Så här skriver de i insändaren:

Sollentuna tar hotet från våldsbejakande extremism på allvar

Varje år växer det svenska språket med ord och begrepp som blir en samtidsspegel av vår tid. De senaste åren har vi tvingats lära oss vad ”våldsbejakande extremism” är. Det har blivit en kraft som gått från att vara ett litet randfenomen till att omfatta globala nätverk.

Kampen mot den våldsbejakande extremismen måste föras på många fronter och platser. Vår kommun är inte en isolerad bubbla som är immun mot de locktoner som sprids från dem som är beredda att använda våld för att driva igenom sina förvridna idéer om ett gott samhälle.

Socialnämnden i Sollentuna kommun har antagit ett strategiskt verktyg i arbetet för det goda samhälle som bygger på respekten för det okränkbara människovärdet i form av en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen ska senare behandlas av kommunfullmäktige.

Handlingsplanen har fyra nivåer: att förebygga, där olika demokratifrämjande insatser står i fokus såsom samarbete med civilsamhället, att upptäcka, där betydelsen av kunskap betonas, exempelvis att känna igen symboler, att åtgärda, där stöd till individer och deras anhöriga kan leda till avhopp och att implementera, att göra handlingsplanen känd i alla kommunens verksamheter genom riktad kunskapsuppbyggnad.

Med samverkan mellan kommun, polis och räddningstjänst står vi nu redo att dra upp ramarna för vårt arbete. Vi kommer att vässa kommunens förmåga att kartlägga, omvärldsbevaka och utveckla våra insatser på kort och lång sikt. Vi räknar med att föräldrar och det civila samhället – föreningar och samfund – kommer att göra sin del i detta viktiga arbete.

Kampen mot våld och extremism vinns bäst med både ett varmt hjärta men också ett kallt huvud. Vi tar hotet på allvar men vi ska envist peka på det som är bättre än vad våldsprofeterna predikar.

Magnus Ramstrand (KD)
ordförande Brottsförebyggande rådet

Sonia Lunnergård (KD)
ordförande Socialnämnden


Ett extra rum i hjärtat

Sonia Lunnergård (KD)

Ingen har kunnat undgå att vår värld har drabbats av en flyktingström som vi inte sett maken till sedan andra världskriget. Miljoner är på flykt undan krig och terror. En del kommer till Sollentuna.

Sonia Lunnergård, ordförande i Socialnämnden. Vad gör kommunen?
– Vi har avtal med Migrationsverket att ta emot 30 unga. Vi har tagit emot fler p g a rådande läge. Vi har också avtal om att ta emot 84 nyanlända flyktingar med permanent uppehållstillstånd.

Är detta en lagom nivå?
– Jag tror inte att det finns någon som kan säga en exakt siffra. Men Sollentuna är inte fullt och vi ska känna glädje över att vi lever i ett land med fred och att vi har mat så det räcker.

Det finns människor som är rädda för att risken för terror och jihadism ökar. Vad säger du om en sådan risk?
– Där tycker jag att Angela Merkel, tysk kristdemokrat och förbundskansler, är väldigt klok när hon säger: ”Rädsla är en dålig rådgivare. Istället för att frukta att islamska flyktingar skulle leda till islamisering borde tyska kristna bekänna och praktisera sin egen tro.” Detta är något som alla människor av en god vilja kan ta till sig och försöka leva efter.

Andra känner att de gärna vill bidra på något sätt. Vad kan man göra?
– Det civila samhället är oerhört viktigt. Det offentliga varken kan eller ska göra allt. Kommunen har samlat information på en särskild webbsida. Jag gillar vad min partiledare Ebba Busch Thor säger:”Alla kan hjälpa någon. Och tillsammans kan vi hjälpa många.”.


Sonia Lunnergård blir ordförande för socialnämnden

Sonia Lunnergård (KD)Kristdemokraterna i Sollentuna har beslutat att nominera Sonia Lunnergård till att bli ny ordförande för socialnämnden i Sollentuna kommun.

– Jag ser mycket fram emot att få ta över ansvaret för de frågor som socialnämnden hanterar. I valet lyfte Kristdemokraterna frågan om barn och ungas uppväxtvillkor och nu får jag chansen att förverkliga det vi lovade, säger Sonia Lunnergård.

Ordförandeskapet är ett resultat av förhandlingarna med Moderaterna och Folkpartiet.

– Särskilt viktiga frågor är att ständigt lyfta barnens perspektiv och se alla beslut i ljuset av hur det påverkar deras situation, säger Sonia Lunnergård.


Nu är en ny period igång i kommunfullmäktige

Sonia Lunnergård (KD) inleder kommunfullmäktige i Sollentuna för åren 2015-2018.

Nu har den nya mandatperioden startat och kristdemokraternas nya grupp har intagit sina platser. Den nya mandatperiodens första kommunfullmäktige öppnades av Sonia Lunnergård (KD) som är ålderspresident i den nyvalda församlingen.

Sonia Lunnergård blev ledamot i Sollentunas kommunfullmäktige 1991 och har tidigare varit gruppledare under många av dessa år. Hon räknar införandet av vårdnadsbidraget och att kommunen har beslutat att införa ett barnbokslut som sina två viktigaste politiska framgångar.

Det högtidliga öppnandet inleddes med att Sonia höll ett kort anförande om ordets makt och läste sedan en dikt ur Tomas Tranströmers diktsamling ”Det vilda torget”.

Kristdemokraterna gjorde i Sollentuna ett starkt val och vann två nya mandat och har totalt nu fyra mandat. Tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet har vi en stabil majoritet i kommunen.

– Det känns fantastiskt roligt att vi nu har en grupp på fyra ordinarie ledamöter igen, säger Magnus Ramstrand, gruppledare för Kristdemokraterna. Vi har som mest haft fem ledamöter efter Kristdemokraternas rekordval 1998 då partiet på riks fick närmare 12 procent. Att vi nu har fyra ledamöter i vårt fullmäktige trots att partiet backade centralt till under fem procent, ska vi vara mycket glada för här i Sollentuna. Det är ett stort förtroende väljarna visat oss. Det är ett av de finaste uppdragen i en demokrati att bli folkvald. Jag lovar att vi ska göra allt för att infria de förväntningar vi som parti har på oss från Sollentunaborna.

Magnus Ramstrand, Eva Ireblad, Carlos Romero och Sonia Lunnergård (KD).

Tillsammans med våra samarbetspartier Moderaterna och Folkpartiet kommer Kristdemokraterna att leda kommunen i ytterligare fyra år. I den uppgörelse av uppdragsfördelning som majoriteten kommit överens om har Kristdemokraterna fått ordförandeskapet i kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och det lokala brottsförebyggande rådet. Vice ordförande har det blivit i stadsbyggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och Sollentuna energi.

Därutöver har partiet fått representation i samtliga nämnder och styrelser och kommer på detta sätt att få möjlighet att leverera kristdemokratisk politik över hela det politiska fältet.

Nomineringsarbetet pågår just nu för att hitta den starkaste laguppställningen. Vilka som ska väljas till respektive uppdrag kommer att beslutas av kommunfullmäktige den 10 december.


Adaktusson i toppform i valfinal i SvT

Lars Adaktusson i slutdebatt i SvT

Lars Adaktusson i slutdebatt i SvT


Lars Adaktusson gjorde en stark insats i SvTs slutdebatt inför EU-valet! Han möttes vid ingången till TV-huset på Gärdet av en grupp entusiastiska allianssupportrar.
– Det känns mycket bra, sa han inför slutdebatten. Vi har ett enormt tryck runt om i landet när jag varit runt under valrörelsen. Nu ger vi järnet i slutspurten!

Från Sollentunas lokalavdelning var Magnus Ramstrand och Sonia Lunnergård på plats.
– På plats är den intensiva känslan och spänningen mellan kandidaterna mer påtaglig. Det var en bra debatt där jag tycker att Lars Adaktusson fick fram mycket av den ideologi som Kristdemokraterna står för. Viktigt att han betonade att de tre grundarna av EU alla var Kristdemokrater!

När debatten var slut och kandidaterna vandrade ut i den varma natten, möttes de av ett enormt uppbåd av ungdomar från olika ungdomsförbund. KDU var givetvis på plats, men de största drabbningarna skedde mellan MUF och SSU!
– Det var nästan huliganstämning som mellan AIK-fans och DIF-fans!, säger Magnus Ramstrand. Stämningen var elektrisk! Nu går vi in i sluttampen av denna valrörelse. Det är trist att se att flera av våra affischer i Sollentuna har tagits bort eller rivits bort. Men det speglar den intensitet som präglar ett valår. Situationen i september kommer att bli ännu värre. Nu ger vi järnet!

Första frågan i EU-debatten handlade om de danska grisarna och hur man där klipper av knorren för att inte den ska bli avbiten. Och grisarna får långt mer antibiotika än de svenska. Detta är en fråga som den andra av våra toppkandidater, Ebba Busch Thor, lyft. Hon har till och med anmält Danmark till EU-kommissionen för att landet inte följer djurskyddslagarna. Alla i panelen höll med om att Danmark inte håller sig till det regelverk som finns.

Lars Adaktusson hettade till lite när vänsterns Malin Björk kastade omkring sig åsikter om Kristdemokraterna i debattämnet abort och feminism.
– Du klistrar på oss åsikter som vi inte har, svarade han på vänsterns angrepp. Abortlagstiftning ska bestämmas av svenska riksdagen, inte bestämmas i Bryssel var hans klara besked.
I frågan om krisen i Ukraina hamnade återigen Adaktusson i konflikt med vänsterns Björk. Adaktusson ville hårdare markering mot Ryssland. Björk vill ha mindre av hot om militära insatser.
I frågan om handelsavtal var Adaktusson positiv, Björk negativ.
En fråga som engagerade inte minst Piratpartiet är integriteten i den digitala världen. I stort sett den enda frågan de bryr sig om. Lars Adaktusson var tydlig med att den grova brottsligheten och hot om terrorism, gör det nödvändigt att ha ett övervakningssystem.

Ett stort uppbåd av journalister och fotografer fanns på plats för att följa upp debatten med kommentarer och reportage! Det visade sig att Lars Adaktusson var den av kandidaterna som hade angripits mest av de andra! Det är bra. Det gav honom utrymme!


Familjepolitik grunden för god tillväxt

Ett bra team för KD; Lars Adaktusson, Marcus Birro, Ebba Busch Thor, Alf Svensson, Mikael Oscarsson.

Ett bra team för KD; Lars Adaktusson, Marcus Birro, Ebba Busch Thor, Alf Svensson, Mikael Oscarsson.

– En bra tillväxt förutsätter bra uppväxt, sa kristdemokraternas EU-kandidat Lars Adaktusson när han talade i samband med en familjemanifestation den 1 maj i Uppsala. Temat var Familjen först. Från Sollentuna deltog Magnus Ramstrand, Jens och Sonia Lunnergård samt Jan Better.

Marcus Birro var en annan av huvudtalarna. Han anknöt till en krönika i Expressen han skrivit som han fått mycket respons på. Den handlade om familjens ansvar för elever i skolan. Föräldrar kan aldrig abdikera och låta ”samhället” ta över. De lämnar vilsna individualister.

550 personer deltog i Kristdemokraternas tåg med Alf Svensson, Lars Adaktusson, Ebba Busch Thor och Mikael Oscarsson i täten. Vid St Eriks torg, utanför Domkyrkan tog firandet vid. Där mötte ytterligare åhörare upp så att man uppskattar besökarna till 900.
Marcus Birro uppmanade Kristdemokraterna att stå för sin politik trots motvind.
– Kristdemokraterna behöver stå rakryggade för den politik som ni har och som gör er till Sveriges bästa parti, sa han.

Ebba Busch Thor, som är en av toppkandidaterna på Kristdemokraternas EU-lista och kommunalråd i Uppsala, berättade om satsningar som nu görs i Uppsala att minska grupperna i förskolan

Lars Adaktusson var i sitt esse och talade om hans agenda i EU om han blir vald. Det var en hel del internationella utblickar.
– Mellanösterns enda demokrati, Israel, kan aldrig vara ett större problem än de brutala diktaturer som omger landet, sa han bland annat.
Han sa också att familjepolitik är en bra grund för arbetspolitik.

Mikael Oscarsson, som varit drivande i dessa 1 maj-tåg under de tio år de hållits slog fast att kvotering av föräldraförsäkringen inte har stöd bland svenska folket.
– Åtta av tio säger nej till en tvångskvotering av föräldraförsäkringen. Hela nio av tio om du frågar alliansväljare, sa Oscarsson. Familjepolitiken i dag drivs inte av barnets och familjens behov. Det finns liberala och socialistiska politiker som är mer än villiga att återuppväcka den radikala 68-socialismens avoghet mot familjen. Senast var det finansminister Anders Borg som tyckte att ökad produktion går före frihet för familjen.

Tidigare kommunalrådet i Solna, Malin Appelgren, var tydlig i sin kritik mot Anders Borg.
– Häpnadsväckande att han säger att vi genom att kvotera föräldraförsäkringen kan öka produktionen från kvinnorna med tio procent. Det visar ett materialistiskt systemtänk som är så långt från kristdemokrati man kan komma.


Politiker svarade på frågor på Ungdomens dag

Förra veckan arrangerade Sollentunas ungdomsråd Ungdomens dag på Arena Satelliten. Temat var sociala medier. Dagen avslutades med att två politiker svarade på frågor.

Sonia Lunnergård från Kristdemokraterna (mitten) och andra politiker grillades på Ungdomens dag.Under dagen fick skolungdomarna bland annat lyssna på föreläsningar om näthat men också om hur man kan sprida sitt budskap och bli känd över nätet. På eftermiddagen var det dags för Heta stolen, då Sonia Lunnergård (KD) och Rickard Truedsson (M) fick svara på frågor från ungdomarna. Skolfrågorna var förstås ett intressant ämne:

– Vi politiker har satt upp tre mål för skolan, att ni ska vara bäst i Sverige, att ingen ska vara mobbad och att alla elever ska bli godkända, sa Rickard Truedsson och fortsatte:

– Och det är ni som får det att hända. Vi tillsätter pengar men det är ni tillsammans med lärare och rektorer som är experter på skolan.

Sonia Lunnergård förklarade att hon blev politiker för att hon upptäckte saker som hon ville förändra.

– Jag tänkte då att jag skulle gå med i ett parti för det är ett bra sätt att kunna förändra. Om man inte vill gå med i ett parti kan man i stället höra av sig med frågor och synpunkter. Allt får man kanske inte igenom men det går att påverka.

En annan fråga var om det gick att göra en större fotbollsplan vid Malmvägen.

– Det är en fråga för kultur- och fritidsnämnden så jag föreslår att ni mejlar dem och frågar, sa Sonia Lunnergård.

Hon efterlyste större kontakt mellan ungdomar och politiker.

– Jag tycker att ni ska ta mer kontakt med politikerna. Det är inte farligt.

Rickard Truedsson poängterade att vi lever i en demokrati och där är alla människor och deras åsikter lika viktiga.

 

Nyheten finns också att läsa på Sollentuna kommuns webbsida.