• 7. Brottsförebyggande – för en tryggare stad

  Solna upplevs överlag som en trygg stad, men det finns fortfarande saker som skapar otrygghet. Precis som i övriga landet drar sig också solnabor för att vistas ute på sena kvällar eller är rädda att drabbas av inbrott. Det är oacceptabelt – att brottsligheten breder ut sig ska aldrig ses som oundvikligt och måste motarbetas kraftfullt. Kristdemokraterna vill ta ansvar för den vändningen. Solna ska vara en trygg och hederlig stad att växa upp i, där såväl barn som vuxna och äldre ska våga röra sig fritt. Det är en frihetsfråga. 

  Att vända den negativa trenden inom polisen kommer att ta tid. För att täcka upp den allvarliga bristen vill vi se över möjligheten att anställa kommunala ordningsvakter att patrullera särskilt utvalda platser i staden. En ordningsvakt kan aldrig ersätta en polis, men kan underlätta för polisen att hinna med sina uppgifter.

  En annan viktig åtgärd som kan minska brottsligheten och öka tryggheten är kameraövervakning på brottsutsatta platser. Det skulle möjliggöra att fler brott kan klaras upp och förhindra att nya begås. Vi har också uppmuntrat till grannsamverkan i kommunen och under mandatperioden tagit fram en grannsamverkansbil för att underlätta grannsamverkansarbetet.

  Vägen till att skapa ett tryggare Solna börjar redan i skolåldern. Det är i tidig ålder som barn kan lära sig goda värderingar. Det är också i den åldern som förtroendet för polisen byggs upp, varför vi vill se att polisen regelbundet besöker Solnas skolor och lär känna eleverna. På så sätt blir polisen en naturlig del i deras vardag.

  Under denna mandatperiod har vi haft ett stort fokus på trygghetsfrågor. Staden har förbättrat belysningen i en mängd gångtunnlar och andra mörka platser som upplevts som otrygga. Ett av våra vallöften 2014 var att införa en Näpo-jogg i motionsspåren, vilket idag har blivit verklighet. Polisen i Solna-Sundbyberg motionerar regelbundet med synliga kännetecken i stadens motionsspår, för att på så sätt sprida trygghet och avskräcka potentiella gärningsmän.

  Vi vill att stadens trygghetsarbete kompletteras med en trygghetssamordnare, vars uppgift ska vara det mer operativa arbetet medan säkerhetschefen fokuserar på det övergripande strategiska arbetet.

  Ett återkommande trygghetsproblem i Solna är klotter och skadegörelse. Polisens resursbrist får bland annat till följd att insatser mot skadegörelse inte görs i tillräcklig utsträckning. Nedklottrade fasader och tunnlar skapar en otrygg känsla och upplevs otrivsamt. Kristdemokraterna har under denna mandatperiod dubblerat antal klottersaneringsteam och vi vill verka för att klotter ska vara åtgärdat inom 48 timmar efter anmälan.

  Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

  • Staden bör anställa en trygghetssamordnare – stadens trygghetsarbete behöver förstärkas med en mer operativ tjänsteman.
  • Öka kameraövervakningen kameraövervakning på brottsutsatta platser möjliggör att fler brott kan klaras upp och förhindrar att nya begås.
  • Se över behovet av kommunala ordningsvakter staden ska utreda behovet av att komplettera polisens närvaro med ordningsvakter.
  • Hålla Solna rent från klotter – klotter och skadegörelse ska saneras inom 48 timmar istället för dagens 72 timmar.
  • Låta barnen lära känna polisen – polisen ska besöka Solnas skolor och andra verksamheter med barn och ungdomar regelbundet.