• Var stolt över din skinka

  Julskinkan är en gammal tradition som vi avnjuter i vetskapen om att den svenska djurhållningen präglas av höga djurskyddsambitioner. En bra skötsel och god hygien ger inte bara friskare grisar utan också högre kvalitet på skinkan. Vi betalar en slant extra för svensk skinka eftersom det högre djurskyddet innebär högre kostnader för uppfödarna i jämförelse med konkurrentländerna.

  (mer…)

 • Solnas budget för 2020 är en kristdemokratisk budget

  Den största satsningen på Solnas förskolor på många år planeras att genomföras enligt budgetförslaget för 2020. Det blågröna styret har presenterat sina politiska prioriteringar för nästa år där barn och ungdomar sätts främst. 

  (mer…)

 • Solnas första trygghetsboende invigt

  I över tio års tid har Kristdemokraterna i Solna arbetat för att trygghetsboenden ska byggas i kommunen. Nu har det första invigts i Jungfrudansen, Huvudsta.

  (mer…)

 • KD infriar vallöfte – mindre barngrupper i förskolan!

  Vårt viktigaste budskap i valet var att barngrupperna i Solnas förskolor ska minska. Nu blir det verklighet. 

  (mer…)

 • Ta vara på tekniken

  Framtidens äldreomsorg kommer att ställas inför betydande utmaningar. Antal personer som vill jobba i äldreomsorgen ser inte ut att öka i samma takt som antalet personer som kommer att behöva vård och omsorg på ålderns höst. Vi tänker inte ignorera utvecklingen och hoppas att det vänder.

  Storstadskommuner som Solna ser visserligen ut att ha bättre förutsättningar att klara denna förändring, både vad gäller ekonomi och möjligheten att anställa personal. Men också Solna kommer att behö...

 • Solna stad tar krafttag mot bilmålvakter

  Möjligheten för kriminella att använda sig av bilmålvakter kommer att försvåras avsevärt i Solna framöver.

  (mer…)

 • Solna stad stärker sitt trygghetsarbete

  Trygghetsarbetet är en prioriterad fråga för Solna stads blågröna styre. För att utveckla trygghetsarbetet ytterligare har en trygghetssamordnare anställts i kommunen.

  (mer…)

 • Nytt trygghetsboende i Bergshamra klubbat i fullmäktige

  Under måndagens kommunfullmäktige beslutades om att ett nytt trygghetsboende ska byggas i Bergshamra.

  (mer…)

 • Bifall till biodling i Solna

  Kommunstyrelsen har fattat beslut om att möjliggöra för fler biodlingar i Solna. Både tänkbara platser och intresserade ansvariga har identifierats.

  (mer…)

 • Regeringsprogram för det blågröna samarbetet i Solna 2019-2022

  Det blågröna styret i Solna (M, KD, L, C och MP) har tagit fram ett regeringsprogram för kommunen, vilket är en inriktning för det politiska arbetet under hela mandatperioden.

  (mer…)