• Regiongruppen

  Under mandatperioden 2018-2022 sitter Kristdemokraterna i opposition i Region Sörmland. Väljarnas röster i valet 2018 gav oss 4 mandat av totalt 79, vilket innebär att vi ökade med ett mandat från förra perioden.

  Utöver mandaten i fullmäktige finns Kristdemokraterna representerade genom våra företrädare i regionstyrelsen och i flertalet av regionens övriga politiska organ.

  Här är Kristdemokraternas regiongrupp:

  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare, ledamot i regionstyrelsen och regionfullmäktige
  Mobil: 0736-00 57 84
  E-post: marie-louise.forslund@kristdemokraterna.se

  Anna Jernemalm
  Vice gruppledare,  ledamot i regionfullmäktige och regionala utvecklingsnämnden
  Mobil: 0708-23 67 43
  E-post: anna.jernemalm@kristdemokraterna.se

  Barbro Petersson
  Ledamot i regionfullmäktige. Nämndeman i förvaltningsrätt. Ersättare i SVN och i Driftnämnden.
  Mobil: 0704-32 28 08
  E-post: barbro_petersson@hotmail.com

  Joakim Wäppling
  Ledamot i regionfullmäktige. Ledamot i KUF. (Kultur, utbildning, friluftsliv)
  Mobil: 0739-60 54 34
  E-post: joacim.wappling@kristdemokraterna.se

  Miriam Tinglöf
  Politisk sekreterare för KD i regionen
  Mobil: 072-144 11 67
  E-post: miriam.tinglof@regionsormland.se

  Marian Loley
  Ersättare i regionfullmäktige. Ingår i ledamot i vårdförbundet.
  E-post: marian.loley@kristdemokraterna.se

  Fredrik Siösteen
  Ersättare i regionfullmäktige
  E-post: fredrik.siosteen@kristdemokraterna.se

  Arne Karlsson
  Ersättare i regionfullmäktige. Ingår i NTF.
  E-post: arne.karlsson@kristdemokraterna.se

  Paula Ehrlin
  Ersättare i regionfullmäktige