• Vår ideologi

  Ett värdeorienterat idéparti
  Namnet Kristdemokrater kommer från den avgörande betydelse som kristen etik och kristet kulturarv har för vår ideologi. Alla som delar våra idéer är välkomna i partiet.

  Personalistisk människosyn
  Personalism är kristdemokraternas alternativ till individualism och kollektivism. För oss är inte den enskilde sig själv nog, men inte heller bara en anonym kugge i det stora samhällsmaskineriet. Varje människa är unik, men behöver gemenskap med andra för att utvecklas. Det kristdemokratiska samhällsarbetet tar därför sin utgångspunkt i människans helhet.

  Familjen viktigaste gemenskapen
  Den viktigaste gemenskapen är familjen. I denna lilla grupp får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också att ställas inför krav och ta ansvar. Självklart anser därför kristdemokraterna att familjen själv ska kunna välja barnomsorg.

  Människovärdet övergripande princip
  Rätten till liv är den grundläggande förutsättningen för övriga mänskliga rättigheter. Människovärdet måste gälla som övergripande princip på hela politikens fält. Människolivet är okränkbart och alla människors har ett lika värde.

  Människans ofullkomlighet
  Människan är inte bara förnuftig och god. Även om vi vill väl blir det ofta fel. En snabb titt på 1900-talets historia visar att människan också kan göra mycket ont. Människan är ofullkomlig. Insikten om denna ofullkomlighet ger ett antal politiska effekter som exempelvis maktdelning i samhället och ödmjukhet inför den egna politiska insatsen. Kristdemokraterna tror inte heller att det går att bygga det perfekta lyckoriket här på jorden.

  Förvaltarskapstanken
  Förvaltarskapstanken innebär att människan har ett ansvar att bruka och bevara, i stället för att slita, slänga och förbruka. Allt vi gör påverkar både samtid och efterkommande. Givetvis gäller det samhällets alla områden, men kanske framför allt miljöfrågan och synen på samhällsekonomin.

  Subsidiaritetsprincipen
  Denna princip är ett arbetsverktyg som innebär att beslut ska fattas på lägsta möjligt effektiva nivå. Det familjen kan bestämma på egen hand, ska inte kommunerna lägga sig i. Det kommunerna klarar på egen hand får inte bli en fråga för riksdag och regering. På samma sätt ska inte EU styra det Sverige på effektivaste och bästa sätt kan sköta själv. Oftast innebär subsidiariteten decentralisering, men ibland kan den medföra att beslut flyttas till en högre nivå. T. ex. klimatfrågan bekämpas till stor del bäst på europeisk-och internationell nivå.