• Kristdemokraterna i Region Stockholm söker en regionrådssekreterare med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor

  Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som uppsöker vården eller åker kollektivt. Kristdemokraterna ingår i den styrande koalitionen och vi söker dig som vill arbeta för partiet med hälso- och sjukvårdsfrågor. Kristdemokraterna prioriterar vårdfrågorna högt på såväl nationell som regional nivå. Det är ett stort tryck på att ständigt förbättra och utveckla hälso- och sjukvården, och i det arbetet är Kristdemokraterna i Region...

 • Kristdemokraterna i Stockholms stadshus söker pressekreterare/ borgarrådssekreterare

  Vi söker en medarbetare på heltid till vårt stadshuskansli för att arbeta tillsammans med borgarrådet, kansliet och partiets fullmäktigegrupp. Tjänsteinnehållet kommer bestå övervägande av press och kommunikation men även av handläggaruppgifter (borgarrådssekreterare).

  Till arbetsuppgifterna inom ramarna för press- och kommunikation hör bl.a. omvärldsbevakning, presskontakter, hantering och utvecklande av sociala medier, artikelförfattande, pressberedskap, framtagande av pressmeddeland...

 • Kristdemokraterna i Region Stockholm söker en regionrådssekreterare

  Kristdemokraterna i Region Stockholm söker en regionrådssekreterare med inriktning på regional utveckling, tillväxtfrågor, klimat och miljö.

  Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som uppsöker vården eller åker kollektivt. Kristdemokraterna ingår i den styrande blågröna koalitionen och vi söker dig som vill arbeta för partiet med regionala utvecklings-och  tillväxtfrågor samt miljö-, hållbarhets- och klimatfrågor.