• Låt apoteken få ta emot patienter

  I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut vård. Det här är ett resultat av att Socialdemokraterna har försämrat vården. Men apoteken är en underutnyttjad resurs, skriver Ella Bohlin (KD) i en debattartikel.

  Ella Bohlins text är publicerad i Mitt i Tyresö. Så här skriver hon:

  Låt apoteken få ta emot patienter

  I dag får många vänta för länge innan de får vård på vårdcentraler och husläkarmottagningar. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut vård. Det här är ett resultat av att Socialdemokraterna har försämrat vården. Genom att ta bort kömiljarden som vi kristdemokrater införde och som tog bort köerna vände den goda utvecklingen. Väntetiderna i vården har nu vuxit.

  Vi kristdemokrater vet hur en negativ utveckling inom vården kan vändas. Vi har gjort det förr och vi vill göra det igen. Vi tycker att alla har rätt till god vård i tid. Det var Alliansregeringen som såg till att skrota det statliga apoteksmonopolet. Socialdemokraterna var emot. Tack vare den reformen finns i dag 137 fler apotek i Stockholms län än när alla tillhörde staten. Jämfört med antalet invånare finns nu 66 procent fler apotek här. Bara i Tyresö kommun finns tre apotek.

  Det finns ett sätt att skapa smartare vårdflöden så att det inte blir väntetider – att involvera apoteken i vårdkedjan. För att minska väntetiden till vården vill vi att apoteken i Tyresö ska få göra mer av det som vårdcentralerna gör. De kan till exempel ha samtal om hälsa och livsstil med patienter. De kan erbjuda vaccinationer. De kan ha hand om läkemedelssamtal. De kan också förmedla provsvar, göra tester för allergier och testa hörseln.

  Varje dag besöker drygt 325 000 personer i Sverige apoteken. Apotekspersonalen möter alltså patienterna oftare än vad vårdpersonalen gör. Många länder i Europa har redan gett apoteken en större roll. Det finns tydliga exempel på att det har hjälpt patienter att behandla sjukdomar. Det går att undvika besök på akuten och spara skattepengar när apoteken får avlasta den övriga hälso- och sjukvården.

  Apoteken har högutbildad personal och är en underutnyttjad resurs i vården. Om du röstar på Kristdemokraterna i valet i september är det ett viktigt steg på vägen för att du ska kunna få mer hjälp mot sjukdomar på ditt apotek.

  Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin (KD)
  Barn- och äldrelandstingsråd