• Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

  Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inriktat på diabetes hos barn. Centret kommer att öppna på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna i nära anslutning till sjukhusets barndiabetesmottagning.

  – Centret kommer att stärka kunskapen och kompetensen om barndiabetes inom hälso- och sjukvården. Diabetes är en livslång sjukdom och barn är en särskilt skör grupp. Därför är den här satsningen som möjliggör ett mer kvalificerat omhändertagande och bättre vård för barn med diabetes väldigt efterlängtad, säger Ella Bohlin (KD) barn- och äldrelandstingsråd.

  Varje år får ca 800 barn diabetes typ 1 i Sverige. I Stockholms läns landsting lever 1440 barn med diabetes. Ett team bestående av specialistläkare, diabetessjuksköterskor, dietister, kuratorer och fysioterapeuter som alla har djup kunskap om barndiabetes ska knytas till verksamheten. Särskilt fokus kommer att läggas på med diabetes som också har ADHD eller en autismspektrumdiagnos.

  – Vi vet att det kan vara en stor utmaning för barn med ADHD att följa särskilda rutiner kring mat och behandling och därför är den här inriktningen väldigt viktig för att vården kring de här barnen ska fungera, säger Ella Bohlin (KD).

  Kunskapscentret kommer att sammanställa och utvärdera aktuell kunskap och forskning om barndiabetes. För att öka kunskapen om sjukdomen kommer centret sprida informationen vidare genom bland annat undervisning och hemsidor. Visionen är även att centret ska bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder.

  Satsningen har sin grund i Alliansens budget för Hälso- och sjukvårdsnämnden för 2018.