• Val 2018: Kommunpolitiken i Stockholm

  Med ett nytt styre i Stockholms stadshus blir Sveriges huvudstad tryggare. Du ska kunna lita på Stockholm.

  Se hela vårt valmanifest för Stockholms stad under KD Valmanifest 2018

  Kristdemokraterna vill att Stockholm ska vara tryggt oavsett var du bor. Vi vill återupprätta tryggheten som till viss del gått förlorad under de senaste åren. Med fler poliser på gator och torg, fler trygghetskameror, nolltolerans mot alla typer av brott samt insatser som stärker familj, skola och socialtjänst kan vi åka tryggheten.

  Integrationen är en ödesfråga för Sverige och för Stockholm. Genom att tydligt stå upp för den värdegrund och det rättssystem som vårt samhälle vilar på kan integrationen fungera bättre. Parallellsamhällen ska aldrig accepteras. Samtidigt som vi välkomnar nyanlända måste vi också ställa krav på varje person att respektera vår lagstiftning och göra sitt yttersta för att bidra till och bli en del av den svenska samhällsgemenskapen. Tiden från nyanländ till egen försörjning måste kortas.

  Äldre ska behandlas med respekt och värdighet. Alla som är över 85 år och som känner otrygghet i det egna hemmet ska erbjudas plats på ett äldreboende. Tidspressen i hemtjänsten måste minska. Äldre ska kunna få sina beviljade insatser i lugn och ro och tid för samtal ska finnas. Det sociala innehållet i äldreomsorgen behöver stärkas och måltiden ska vara en av dagens höjdpunkter.

  Stockholm ska vara rent och snyggt. Nya bostadsområden ska vara vackra och gärna byggas i klassisk stil. KD säger nej till det planerade Nobelhuset på Blasieholmen och till förfulningen av Stockholm.

  Stockholm kan sänka skatten. Genom att stoppa det rödgrönrosa slöseriet med skattepengar kan stockholmarna få mer pengar över i plånboken.