• Rösta på Kristdemokraterna i Strängnäs den 9:e september!

    Du ska kunna lita på Strängnäs. Vi kristdemokrater brinner för att skapa ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Vi ställer höga krav på en bra och trygg barnomsorg och en skola där varje elev ska få möjlighet att utvecklas och nå kunskapsmålen utifrån sina egna förutsättningar. Att få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande – hela livet – ska vara en självklarhet. Utifrån vår samlade yrkeskompetens som civilekonom, fd skolledare, forskare och egenföreta...

  • Det ska löna sig att arbeta !

    Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar ...