• Uppdrag i Strängnäs kommun

  Kristdemokraterna i Strängnäs arbetar för ett mer fritt, och borgeligt Strängnäs. Detta gör vi, bland annat genom våra olika poster i kommunen.

  Kommunfullmäktige

  • Tomas Aldrin Walter, ledamot och gruppledare
  • Catharina De Geer, ledamot
  • Pia Steensland, ledamot
  • David Noreen, ersättare
  • Christoffer Sonesson, ersättare

  Kommunstyrelsen

  • Catharina De Geer, ledamot
  • Tomas Aldrin Walter, ersättare

  Barn- och utbildningsnämnden

  • Stephan Pakh, ersättare

  Kulturnämnden

  • Catharina De Geer, 2:e vice ordförande

  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

  • Alexander Wåland, ersättare

  Socialnämnden

  • Christoffer Sonesson, ledamot
  • Veronica Bagge, ersättare

  Teknik- och fritidsnämnden

  • Fredrik Wrede, ledamot

  Valnämnden

  • Fredrik Rehn, ledamot