• Uppdrag i Strängnäs kommun

  Kristdemokraterna i Strängnäs arbetar för ett mer fritt, och borgeligt Strängnäs. Detta gör vi, bland annat genom våra olika poster i kommunen.

  Pia Steensland

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorgsnämnden, ledamot

  Catharina De Geer

  • Kommunfullmäktige, ledamot, Strängnäs
  • Gruppledare, Kristdemokraterna Strängnäs
  • Kultur- och fritidsnämnden, vice ordförande

  Tomas Aldrin Walter

  • Samhällsbyggnadsnämnden, ersättare

  Sebastian Grimhäll

  • Kommunfullmäktige, ersättare

  Marie-Louise Forslund Mustaniemi

  • Kommunfullmäktige, ersättare