• Kandidatlista till kommunfullmäktige

  1. Catharina De Geer, f.d. skolledare, Strängnäs
  2. Pia Steensland, forskare, Strängnäs
  3. Sebastian Grimhäll, trafiklärare, Mariefred
  4. Tomas Aldrin Walter, civilekonom, CFO, Strängnäs
  5. Marie-Louise Forslund Mustaniemi, undersköterska, Mariefred
  6. David Noreen, civilekonom, Strängnäs
  7. Ulrika Nygren, vårdutvecklare, Åkers Styckebruk
  8. Christoffer Sonesson, tjänsteman, Strängnäs
  9. Stefan Pakh, företagare, Strängnäs
  10. Fredrik Siösteen, banktjänsteman, Stallarholmen
  11. Birgitta Karlsson, f.d. sjuksköterska, Strängnäs
  12. Martin Kits, konsult, Mariefred
  13. Michael Sabbagh, redovisningsekonom, Strängnäs
  14. Johan Nordberg, mekaniker, Åkers Styckebruk
  15. Gunnar Karlsson, tandläkare, Strängnäs
  16. Peter Haraldsson, civilingenjör, Strängnäs

   

  Kandidater till riksdagen och landstinget hittar du här här!